Vbočený palec – hallux valgus

To, že sa vám začína tvoriť hallux valgus sa to (okrem jeho nie celkom pekného vzhľadu – v angličtine sa hallux označuje ako bunion, čiže červená redkvička) prejaví aj tak, že zrazu máte problém chodiť po špičkách.

Prejdite sa teraz po špičkách. Cítite pri tom problémy?

Každý, kto sa pozrie na rőentgentovú snímku vbočeného palca, prekvapene zistí, že samotný palec je iba vrcholom ľadovca.

Zdravé, pekné chodidlo je znázornené na ľavom obrázku, to s halluxom je vpravo.

Zdravé chodidlo
Halluxom pozmenený skelet chodidla

Teraz sa pozrite pozorne na pravý obrázok, kde chodidlo má typický hallux. Vidno tu, že nie len palec je deformovaný, ako ste si možno doteraz mysleli. Pozrite sa na kostičky v chodidle: Naklonené smerom von sú koncové články troch stredových prstov, tiež smerom dovnútra je vtlačený aj malíček. A všetky metatarzy /priehlavkové kostičky, čo sú tie vnútorné kosti chodidla, ktoré sú obrázku vyfarbené červenou farbou, sú akosi poposúvané: krajné metatarzy ( palcový a malíčkový) sú vytočené smerom von z chodidla a tri stredové metatarzové kostičky sú zase natlačené na seba. Celé chodidlo je teda zdeformované. Nie len palec, ako si to ľudia bežne myslia.

A v postihnutom chodidle máme väčšinou spadnutú aj priečnu klenbu, vybočená a teda nesprávne naklonená je aj päta. Celé chodidlo je teda prestavené, nie len palec. Zapamätajte si to, pochopíte tak filozofiu prístupu k halluxu. Musíte sa zamerať odteraz na celé chodidlo.

Pri prípadnom počítačovom odtlačku chodidla u podológa sa tiež čo to zaujímavého dozviete. Pri PC odtlačku sa meria prenos tlaku na podložku.

Na počítačovom výstupe vidno neprirodzený prenos tlakových síl z plosky nohy na podložku a teda pri deformovanom palci sa novým pomerom musela prispôsobiť celá ploska chodidla a úplne ináč sa prenáša hmotnosť tela cez chodidlo na podložku.

Je dobré si takéto  meranie u podológa spraviť (objednajte sa čím skôr na podograf), pretože ak si výsledky merania odložíte, s odstupom času, povedzme troch rokov, sa dá staršia snímka porovnať s novšou a zistiť, aká je u vás vývojová tendencia. Výhodou takéhoto merania je, že telo pri tom nie je nijako zaťažené žiarením a je bezbolestné. Je to iba zviditeľnenie tlakových síl pomocou javu luminiscencie. Pomocou nej sa dajú zobraziť piezoelektrické javy, ktoré vznikajú pri zaťažení špeciálnych kryštálov hmotnosťou tela, viď obrázok nižšie.

pied-podoscope.png (435×400)
Podoskop zviditeľní tlakové sily prenášané z chodidla na podložku. Rýchlo sa aj tu ukáže, kde a čo máte pokazené.

Keďže vbočený palec nakoniec môže skončiť až bolesťami krížov, vybočenými platničkami, operáciou kolenných kĺbov,  bolesťami šije, hlavy, či úpornými bolesťami pod lopatkou, dokonca aj zlomeninou bedrového kĺbu, je do nápravy halluxu vhodné investovať svoj čas !!!!!

Mnohí sa, (často iba z estetických dôvodov) rozhodujú pre operáciu.

Ale potom aj tri mesiace trvá PN-ka, či rekonvalescencia. Navyše pooperačný stav, ako informujú tí, čo už takúto operáciu absolvovali, je podľa druhu zákroku niekedy veľmi bolestivý a po operácii ostáva aj jazva. A u niektorých typov operácii až 6 mesiacov býva noha ešte opuchnutá. A keďže tvar plosky sa po operácii náhle zmení, týždne sa pacient znovu učí správne našľapovať…

Pacientom je nariadené už pred operáciou cvičiť a je im nariadené dlho cvičiť aj po operácii. Dokonca do konca života. Preto pokiaľ nemáte palec vbočený o viac ako 30° je výhodnejšie cvičiť a tak sa pokúsiť situáciu cvičením, neinvazívne bezbolestne zvrátiť. Vbočený palec sa dá za istý čas navrátiť do východzieho postavenia. Nebolí to, nič to nestojí a za 1 – 2 roka si viete vaše vbočené palce niekam doviesť. A potom uvidíte. Však nejde vlak.

Mimochodom, ak sa už rozhodnete pre operáciu, tak spôsobov operácii halluxu je vo svete vyvinutých niekoľko desiatok. Jedny sú šetrnejšie, iné menej….

Keď sa vám prejavil funkčný hallux, je úspechom jeho vytváranie a zväčšovanie aspoň zastaviť. Pretože ak nespravíte vôbec nič, tak jeho vývoj bude pokračovať ďalej!!! Hallux je stále v pohybe. Iba smerom k zhoršovaniu. Alebo aj k zlepšovaniu – ak viete ako na to a to tom je tento blog.

Poznámka: O vbočení hovoríme preto, že náklon koncového článku palca smeruje do vnútra chodidla.

  1. ZMERANIE NÁKLONU HALLUXU

Vbočenie (nesprávne vybočenie) sa dá presne zmerať pomocou uhlomeru v stupňoch. Je dobré práve teraz si ho odmerať a nameranú veľkosť uhlu si niekam zapísať, a založiť do šanónu ZDRAVIE : pre budúce porovnanie, či smerujete s nápravou správnym smerom. Zmerajte si teraz váš uhol halluxu na hárok papiera A4. Ako na to?

Návod: Postavte sa najprv pravým chodidlom na papier A4 a obkreslite vonkajšiu líniu celej dĺžky palca. Potom nakreslite druhú čiaru – dlhú líniu medzi pätou a vonkajšou stranou nohy až k halluxu. Potom na papier A4 už na písacom stole a už pomocou pravítka dokreslite dve čiary/línie.

1.priamku medzi dvoma bodmi – nechtovým článkom palca a kĺbom palca – halluxom.

2. priamku vnútornej línie chodidla – pravítko spojí okraj päty s okrajom halluxu). Čiary si ešte o niečo predĺžte, aby sa zobrazil ostrý uhol medzi týmito 2 čiarami.

Teraz pomocou uhlomera zmerajte ostrý uhol, ktorý tieto dve čiary zvierajú. Uhol bude niekde medzi 5°až 35°. Spravte to isté pre obe chodidlá.

POZOR: Uhol halluxov na pravej a ľavej nohe vôbec nemusí byť rovnako veľký. Zväčša je hallux na pravej nohe väčší ako na ľavej, to nech vás ale neprekvapí. Málokedy sú halluxové uhly rovnaké, to by bola veľká náhoda. V budúcnosti aj vysvetlím, prečo. Teraz dole na každý výkres napíšte dátum a pripíšte číslo zmeraného uhlu. Oba výkresy si založte do vášho šanónu zdravie. O pár mesiacov ich znovu vyberieme, pretože ich budeme znovu potrebovať. Ale to bude až niekedy v 15. pokračovaní tohoto seriálu….Dôležité je, aby ste tieto dva dôležité výkresy nestratili a ľahko našli.

Všeobecne vbočenie sa raz začne a postupne s rokmi, zväčša postupne, nebadane, narastá. Najprv je vbočenie palca iba 5°, o tri roky už 10°, po siedmych rokoch 15°… a skončíte vo vysokom veku 60 rokov aj pri 35°.

Môžeme to prirovnať k uhlu medzi hodinovými ručičkami, ktoré sa od poludia (12.00 hod) pohybujú. Najprv iba malý uhol odpovedá času 5 minút po dvanástej hodine, po 15 rokoch už dvadsať minút po poludní. Úspech teda je, akoby čas zastaviť! Postup veľkej ručičky (čo určuje uhol halluxu ) treba minimálne už tento týždeň. Pretože aj zastavenie je už celkom dobrý úspech. Ak máte teraz iba 10° náklon, iste nechcete, aby ste mali o 5 rokov už 16°náklon. Pri zanedbávaní problému a nevšímaní si postupného zväčšovania uhlu vbočenia palca, skonštatujete o pár rokov, že náklon palca sa vám opäť o čosi zväčšil…..My si ale musíme určiť silný cieľ – veľkosť náklonu halluxu chceme naopak zmenšiť!!!

A dá sa aj zmenšiť. Kedy a ako?

  • Keď začnete včas cvičiť (nikdy nie je neskoro) ,
  • vykonávate podľa návodu masáže prstov a plosky nohy,
  • zvolíte správnu obuv
  • a ďalšie, v blogu postupne popísané opatrenia. Správny krok je, aspoň konečne vychyľovanie palca zastaviť, pretože nie len estetický účinok, ale hlavne (teraz si to mladší ľudia vôbec neuvedomujú – je to prevencia budúcich ešte horších problémov s chôdzou a s chrbticou.

Keďže získaný, funkčný hallux valgus (ale existujú aj anatomické, teda od narodenia, tými sa tu ale vôbec zaoberať nebudeme, to už je vec lekárov) vznikal aj 10 -15 rokov, je na jeho napravenie, na opravu chodidiel potrebný tiež odpovedajúci čas. Rok…. dva, či tri….. Treba byť len vytrvalý, funguje to s halluxom časovo podobne, ako pôsobia rovnítka na vybočené zuby, pomaly, ale iste. Všetko ide pomaly s časom. Tu sa treba zmieriť s 1 – 3 rokmi práce, síce malej ale zato dennodennej.

Teraz trošku teórie

Prečo sme vlastne dostali hallux?

Čo sme doteraz robili zle?

1.POKRAČOVANIEPrvé kroky nápravy.

Smer chôdze – má dopredu správne ukazovať druhý prst na nohe a jeho príslušný metatarz (metatarz č.II. – čo je vlastne ukazovák. Metatarzy sú tie na červeno vyfarbené kostičky na obrázkoch hore, ktoré sú na rozdiel od prstov celé schované pod kožou v chodidle, v priehlavku. Vlastne všetky by mali, ako regulovčíci vždy priamo dopredu ukazovať smer chôdze. Zvlášť  II. metatarz a palcový I.metatarz. V ich smere sa má správne odvíjať chôdza. A aj ich pokračovania, teda všetky články prstov by všetky mali správne pokračovať rovno v smere chôdze a teda aj svojich metatarzov. Všetky majú správne smerovať rovno dopredu a nie byť vybočené do boku. Pozrite sa teraz zhora na svoje prsty, ale aj na celé svoje chodidlo.

Vaše prsty (ale ani chodidlá) by nemali byť vybočené/vytočené smerom von, teda byť natočené ako ich mal Chaplin – byť natočené smerom k malíčku. Na obidvoch chodidlách, ak sa voľne postavíte, by pri správnej polohe prstov (u nedeformovaných chodidlách) všetky prasty mali byť takmer rovnobežné, mali by všetky viac menej smerovať rovnako rovno vpred. Viď obrázok 1. Tak majú chodidlá a prsty nasmerované prírodné národy – africkí Krováci, či austrálsky domorodci, ktorí celý život chodia bosí. V prípade diagnózy halluxu u Európanov, ale ich prsty zhora pripomínajú skôr vetrom ohýbané klasy pšenice. V tvare oblúku sú vyhnuté smerom k malíčku. Pri narodení sme mali prsty rovné. Až chybami sme si ich rokmi postupne vyhli. Pri halluxe sú takto postihnuté teda aj tri stredové prsty. A malíček je naopak vtlačený smerom dovnútra. Tu máme vytvorený dokonca ešte jeden, malý halux. Takže teraz ste sa dozvedeli, že máte možno na chodidle haluxy dva (vlastne celkovo môžete mať na dvoch nohách takto dva, tri, či až štyri vytvorené halluxy. Dva veľké a dva malé buniony.

Musíme sa naučiť znovu správne chodiť – tak, aby smer kam práve smerujeme, ukazoval druhý prst a jeho metatarz.

2.POKRAČOVANIE – päta

Nesprávne sme doteraz našľapovali na pätu (na pätnú kosť).

Naša päta je dosť kľúčovým krokom k náprave nášho halluxu.

Kým začnete čítať nasledujúce riadky niečo by ste mali spraviť. Aby ste nasledujúcim textom neboli ovplyvnený:

1. Voľne sa postavte a nech Vám teraz niekto odzadu mobilom odfotografuje päty. Potrebujete vidieť, ako ste bežne zvyknutý stáť, najlepšie ak si pri tom vyzujete aj ponožky.

2. Ešte lepšie by bolo, keby vám päty aj niekto nafilmoval pri chôdzi . Postavte sa chrbtom k svojmu pomocníkovi vo vzdialenosti asi 5m, pomocník si najprv mobilom vaše päty priblíži a po jeho pokyne smerom od neho spravte päť krokov. Fotografiu a video si neskôr, po prečítaní tejto časti pozriete. Až po uskutočnení týchto dvoch vecí sa vráťte k čítaniu ďaľšieho textu.

Spravili ste si foto a video? Tak čítajte ďalej.

Päta je pre hallux veľmi dôležitá. Päta je niečo ako ľudské kopyto. Predstavte si koňa ako cvála a kopyto pri dopade má neprirodzene vyklonené. Iste by ste mali obavu, že si kôň členok pri behu zlomí. Ale my mnohí takto zle našľapujeme na pätu. Nedostupujeme kolmo na našu pätnú kosť, ale chodíme, ako sa odborne hovorí, v inversii, alebo v eversii. Pozrite si nasledujúci obrázok, ktorý oba náklony názorne dokladuje:

Pohľad zozadu na pravú nohu – Správne sa chodí v polohe ktorú dokladá stredný obrázok. Veľmi nesprávne je chodenie po vnútornej strane chodidla (ľavá strana obrázku). Takéto chodenie časom spôsobuje plochú nohu a iniciuje proces vzniku haluxu.

Keď sa chodí v eversii, čiže skláňame chodidlo dovnútra, chodíme po vnútornej hrane chodidla, väčšine ľudí to spustí tvorbu halluxu ( a spolu s tým aj plochej nohy).

Pozrite sa najbližšie na ľudí, ako chodia – ak niekto chodí s nohami do tvaru písmena X, zrejme má aj hallux. Pozrite sa teraz na vaše nohy do zkrkadla. Je náznak, že tiež máte nohy do X?

Takýto ľudia sa pri pohľade spredu vyznačujú tým, že nohy majú do tvaru písmena x – pri chôdzi kolená približujú k sebe, prípadne ich o seba dokonca trú. Následok toho po rokoch je, že im vznikne hallux valgus a aj sa im spustí tvorenie plochej nohy – zníži sa im vnútorná klenba chodidla. Niekde plochá noha postupuje ešte ďalej – v strede chodidla im začnú na miestach kĺbikov metatarzov vznikať otlaky, dokonca až kurie oká – poklesnuté hlavice haluxových kostičiek II. , III. a IV tlačia na kožu a doslova ju prerážajú.

Chodiť tak, že máte nohy do tvaru písmena X je veľmi nebezpečné. Najbližšie sa niekde vo výklade pozrite na váš odraz a na vaše nohy, ako k nemu kráčate, či takto aj vy nechodíte.

Ďaľší test: Postavte sa teraz na boso na podlahu.

Pokiaľ otočíte hlavu a pozriete sa poza váš chrbát cez holé lýtko smerom dole až ku päte, celkom dobre uvidíte, ako na tom ste – je vaša päta naklonená? Je naklonená smerom dovnútra, alebo naklonená von, alebo smeruje správne kolmo k podložke? Jedinec s neutrálnym, teda kolmým postavením päty je veľmi šťastný jedinec. Pokiaľ máte hallux, skôr takým nebudete.

Vráťte hlavu dopredu a budete teraz zhora pozerať na prsty vašich nôh. Budeme teraz pokusne nakláňať chodidlo:

Pri nakláňaní chodidla do inversie a následne do eversie, teda doľava a doprava bez toho, aby ste stratili kontakt plosky nohy s položkou, by ste mali vidieť, že pokiaľ nakloníte pätu a chodidlo dovnútra, teda do eversie, všetky prsty sa vám vejárovite vytočia smerom von! Presne tak, ako sú prsty vytočené von pri vbočenom palci. Ale pri návrate chodidla do správnej polohy, sa palec ale aj prsty zo šikmej polohy výrazne narovnajú.

Vidíte to teda už aj sami: Už len dlhodobým nesprávnym náklonom chodidla sa prsty deformujú. Je veľmi dôležité naučiť sa došľapovať preto kolmo na pätu. Nedovoliť skláňať pri chôdzi pätu dovnútra, ale dopadať pri chôdzi kolmo na pätu a aj ju vôľou takto kolmo udržať. Ak už máme vytvorené halluxy, to nie je zo začiatku jednoduché, pretože príslušné svaly máme už rokmi zoslabnuté, členok nedržia v správnej kolmej polohe smerom k zemi a za roky zlého chodenie boli zo správnej činnosti mnohé drobné svaly z veľkej miery vyradené, takže nám už žiaľ atrofovali. Musíme ich znovu musieť vrátiť z pohodlia do pracovného života, aby ste nemali vyčaptané podpätky.

Vykročte teraz proti zrkadlu a kontrolujte si znovu a znovu pohľadom svoju chôdzu. Základom liečby je začať správne dopadať na pätu kolmo a v tejto polohe pätu počas kroku ju aj pevne udržať. Možno ste niekedy chodili na chodúloch. Tie tiež musíte mať kolmo nasmerované na zem, ináč by sa mohli podšmyknúť. Treba si to uvedomiť. Ako to dokázať, si povieme onedlho podrobnejšie neskôr.

Ak máte nesprávnym chodením oslabené bočné svaly päty a oslabené širšie okolie členka, nie je jednoduché členok udržať kolmo. V priečnom reze má totiž pätná kosť tvar obráteného trojuholníka. Dopadáme na špicatú hranu tohto trojuholníka. Aj bosí preto chodíme akoby na vysokom opätku, či na nízkych chodúloch. Preto je dôležité vôľou sa sústrediť na správne dopadanie na pätu na kolmo. Dokonca sa niekedy, keď už sme roky zvyknutý dopadať na pätu šikmo, v eversii, treba sa znovu začať učiť znovu správne chodiť.

V tejto súvislosti hovoríme o nevedomej chôdzi a o vedomej chôdzi!

Pri nevedomej chôdzi zväčša chodíme po vnútornej strane chodidla a nohy máme v tvare písmena X.

Ako sa chodí vedomo?

Pokračovanie 3. – vedomá chôdza

Dopadáme s pätou vedome nasmerovanou kolmo k zemi. To dosiahnem tak, že vedome chôdzu odvíjame po vonkajšej strane chodidla ( nie po vnútornej hrane chodidla – to je veľmi zlé a vtedy sa nám už roky tvorí hallux valgus a plochá noha!).

Tu nájdete správny spôsob chôdze, ktorý nám postupne vráti hallux do lepšieho stavu:

„Najprv kolmo na zem dopadá päta, potom postupne vedome postupne prenášame váhu tela na vonkajšiu stranu päty a postupne odvaľujem váhu na vonkajšiu hrana chodidla. Postupne takto prechádzame hmotnosťou až na vankúšik malíčka, následne na celé bruško malíčka a postupne jeden po druhom dopadajú brušká 2., 3. a 4. prstov, teda jednotlivé prsty postupne na zem, až nakoniec na podložku dopadne krajný vankúšik palca a úplne až na koniec konček samotného palca.

Pomôcka: Predstavte si, že vaše chodidlo je časť kolesa, resp odvaľujúcej sa štvrťkružnica obruče kolesa. Pri dopade na zem sa odvaľovanie odvíja po kružnici. Vnútorný okraj chodidla by mal byť rovnobežný so smerom chôdze. Chodidlo má vykonávať odvalovanie po štvrťkružnici. Taktiež päta a prsty by mali byť pri dopade na zem vedome natiahnuté vpred.

Vyvarujte sa chôdzi, pri ktorej sa chodidlá smiešne vytáčajú von, ako to robil komik Chaplin, tak to nemá byť. Nohy klaďte ľahko a snažte sa o bezhlučný pohyb. Nenútene pri chôdzi rytmicky pohybujte rukami, ale nepreháňajte to.“

Pri nesprávnej, teda nevedomej chôdzi je spôsob odvíjania iný, zlý. Najprv síce dopadne päta, ale vonkajšia hrana chodidla je vo vzduchu, nezapojí sa do prenosu tlakových síl. Používa sa vnútorná strana chodidla, ale kvôli vnútornej klenbe sa preskočí celý vnútorný oblúk a dopadne sa až na bruško palca a nakoniec na zem dopadne naraz palec aj s ukazovákom, možno aj prostredníkom. Ostatné posledné články prstov na podložku zväčša vôbec nedopadnú. Takáto chôdza, pokiaľ niekto má ploché nohy a má aj nohy do písmena X, vydáva typické dunivé zvuky. Čiže nevedomá chôdza a nohy do písmena je často hlučná, chôdza je sprevádzaná je typickým dunivým, či ťapkavým zvukom ťap, ťap ťap….

Sadnite si niekedy na lavičku v parku a pozorujte, ako chodia iní. Každý chodí ináč. Odhadujte kto má nohy do písmena X.

Poznámka: Možno už nemáte vaše členky v správnej pozícii. Členok je posunutý, čo sa prejaví aj na nerovnakom sklone oboch členkov po priložení k sebe. Ale na ich napravenie existuje cvik . Možno ani nemáte rovnako dlhé nohy. Môžete mať aj rôzne dĺžky nôh a to vám spôsobuje nerovnaké halluxové uhly. Budeme o tom hovoriť ešte neskôr, dnes ostaneme pri vedomej chôdzi.

Chodidlo pri chôdzi sa teda snažíme teda odteraz smerovať rovno vpred, len s minimálnou odchýlkou od priameho smeru. Smer pohybu má (ako už vieme), chodidlu ukazovať druhý prst na nohe (ukazovák) a tak musíme držať členky.

Dnes, v treťom diely by to už stačilo. Trénujte kolmé chodenie aspoň týždeň a potom sa na tento blog vráťte

V budúcom diely si preberieme potrebnú kvalitu našich topánok.

Pokračovanie 4. – Topánky – máte ich správne?

Veľmi dôležité sú opätky vašich topánok. Pre správnu chôdze je dôležité nosiť správne a ešte funkčné topánky –  mať na nich ešte nové, alebo ešte nevyšlapané opätky.

Viete že, jedno zdravotné vyšetrenie vašich chodidiel už máte doma spravené?

Sú to odraté opätky na vašich starších topánkach.

Skontrolujte si teraz všetky opätky na vašich obnosených topánkach. Čo je tu dôležité? Je opotrebovanie vašich opätkov. Je presne v strede opätku, alebo sa nachádza na boku ? Sú opotrebenia na oboch topánkach symetrické, alebo odlišné? Na jednej nohe je ošúchanie zvnútra a na druhej je už zvonku? To by už bolo veľmi zlé. Najhoršie pre hallux valgus je, ak máte opotrebované opätky na vnútornej strane (následok nôh do X). Zahoďte teraz všetky topánky s ošúchanými vnútornými hranami opätkov. Iba vám zhoršia ďalší vývoj vášho halluxu, alebo ich ihneď odneste k obuvníkovi, aby vám opätky opravil. Taký obuvník, ktorý vie opätky pre vás dobre opravovať, je istým spôsobom tiež lekárom vašich nôh.

Možno mnohé na bokoch zodraté topánky vyhodíte, a rozhodnete sa obstarať si nové topánky.

Je ale zlé, ak na vaše už veľmi zdeformované a teda už nesprávne chodidlá si v obchode budete skúšať nové topánky !!! U komerčne vyrobených topánok si len ťažko na už zdeformovanú nohu si môžete nájsť správnu topánku.

Na nesprávnu, na už zdeformovanú  nohu si skôr už neviete kúpiť správnu topánku!

Ako teda na to? Poďme si povedať, ako si kúpiť správne nové topánky.

Najprv si doma spravíte papierový odtlačok vašej šľapaje. Budeme ho totiž onedlho potrebovať v obchode s obuvou.

Pripravte si dva čisté hárky papiera formátu A4 a dve ceruzky dvoch rôznych farieb.

Postavte sa teraz pravou nohou na boso na prvý papier a kolmo držanou ceruzkou si obkreslite celé vaše zdeformované chodidlo.

Následne si zoberte ceruzku druhej farby, tou budete obkružovať správny tvar chodidla. Tu budete obkružovať iba prstovú časť a to nasledovne:

Vbočený palec bočným tlakom prstov rúk si správne napravíte – čo najviac si ho natočte, tlakom pootočte tak, aby sa vráťil do jeho pôvodnej správnej polohy – palec má smerovať priamo vpred (má byť približne rovnobežný s vnútornou líniou chodidla) a obkreslite aj tento nový obrys. Teraz to isté spravte aj s ukazovákom a takto obkreslíte aj líniu ďalších správne nasmerovaných prstov. A dovnútra vtlačený malíček nakoniec tiež tlakom vytlačte, ale už von, teda na druhú stranu. Takto obkreslíte celú prstovú líniu. Vidíte teraz, ako by správne mala vyzerať vaša stupaj – porovnaním oboch farebne odlišných čiar. Vidíte, ako sa línie prstov za roky zanedbávania poškodila, poloha prstov sa zmenila. Tiež teraz vidíte, ako budete musieť mesiace či roky pracovať na náprave, a čo budete naprávať.

To isté teraz spravte aj s ľavou nohou.

Teraz si nájdite nožničky a lepidlo na papier: Oba obrysy podľa správnych línii si teraz vystrihnite, priložte chrbtom k sebe a lepidlom zlepte!

Podľa tejto univerzálnej mustry by ste si mali v budúcnosti vždy vyberať v obchode s obuvou svoje nové topánky. Preto tento vystrihnutý obrys noste vždy vo svojej kabelke, zíde sa, prípadne si ho zložte napoly, aby sa zmestil aj do kabelky. Vždy ho noste so sebou!

Zoberte si teraz všetky svoje staré topánky a odspodu postupne prikladajte tento novo vyrobený vystrihnutý obrys šľapaje k podrážkam vašich obnosených topánok. Možno sa pritom zdesíte, čo ste si to v obchodoch nakúpili.

Kontrolujte pri tom aj ošúchané línie podrážok a porozmýšľajte, čo budete robiť s vašimi nevyhovujúcimi, starými topánkami:

  • Povyhadzujte teraz všetky staré topánky, ktoré neodpovedajú vystrihnutej šablóne vašich chodidiel, zvlášť tie, ktoré vaše chodidlo veľmi zvierajú.
  • Na tých, čo šablóne ako tak odpovedajú, si skontrolujte opotrebovanie opätkov. Povyhadzujte všetky staré topánky, ktoré ošúchanie opätkov nemajú v strede. Ostatné môžete zaniesť k obuvníkovi a dať si ošúchané opätky opraviť.

Pokračovanie 5.Nové topánky

Pokračovať by ste teraz mali dobrým nákupom v obchode s topánkami. So šablónou, iba jej prikladaním na spodné časti topánok si v regáloch hľadajte primerané odpovedajúce podrážky a nezvierajúce topánky. Až potom si skúšajte topánky na nohe. Prednosť má samozrejme odpovedajúci tvar topánky a nie ich módny vzhľad.

Pri kúpe si dajte veľký pozor, aby kožený bok zvršku topánky pri koncoch prstov smeroval od podrážky kolmo nahor!!! až potom sa stáčal o 90°. To zaisťuje, že sa špica stočí pekne v štvrť kruhu nad vašimi prstami. Jedna z veľkých chýb lacných topánok, je, že boky vychádzajú z podrážky šikmo. Zvršok topánky ale nesmie z podrážky vystupovať pod uhlom 45°- pretože takýto zvršok zboku tlačí na prsty zboku a prsty zatláča do stredu chodidla. Vytvára vám to kladivkové prsty! To vôbec nie sú dobre ušité topánky. Kvalitne ušité topánky majú priestor pre pohyb prstov aj nahor, teda nie sú pricviknuté. To umožňuje prirodzený pohyb prstov pri chôdzi. Takže správne topánky majú kožu pri koncoch našich prstov smerované / sú prišité k podrážke pod uhlom 90°. Takto majú boky ušité napríklad topánky typu barefoot, čo znamená bosá noha. (V zahraničí je to dnes jeden z populárnych smerov výroby zdravých topánok.)

Pokračovanie 6. Topánky na mieru

Ideálne by bolo investovať už aj, ak to myslíte s bojom proti halluxu vážne, prípadne aj do topánok na mieru. Dnes už existuje mnoho súkromných firiem, ktoré vám spravia topánky na mieru. Pokiaľ pozorujete, že sa vám začína tvoriť hallux valgus, investícia do topánok na mieru sa určite oplatí – ušetríte si veľa bolesti a peňazí v budúcnosti. Vyhľadajte na webe výrobcov topánok na mieru. Objednávky podľa ich stránok prijímajú aj e-mailom, ak im fotografiu vášho nákresu s doplneným centimetrovým rastrom pošlete mobilom alebo e-mailom.

Príklad nákresu stupaje s rastrom. V strede je zakreslená os chodidla. Je to línia najvzdialenejšieho bodu päty ku koncu druhého prsta (ku koncu ukazováka). Čísla od osi sú vzdialenosti (v mm) osi chodidla od oboch okrajov chodidla. Modrá čiara je ideálna, správna línia prstov ľavého chodidla.
Ako vidno, z presahov papiera pravé a ľavé chodidlo po zlepení nie sú úplne totožné, čo aj sami zistíte. Sú tam presahy. Isté odchýlky chodidiel sú ale normálne.

Drevené kopytá do topánok

Každý člen rodiny by mal mať pre seba do topánok možno vyrobené aj jeden pár drevených kopýt na mieru, len pre svoje topánky – s profesionálne vyrobeným kopytom na mieru. Vlastniť takéto kopytá, každý svojej farby,  je dokonca dôležitejšie, ako mať topánky na mieru – pretože kopyto dlhé roky každú noc aspoň ako tak prispôsobuje komerčné neprispôsobené, tlačiace topánky na naše chodidlá. Dnes v čase skvelých strojov už nie je problém si takéto kopytá dať vyrobiť. Je to aj ideálny vianočný zdravotný darček rodine.

Rekapitulácia doterajších 6 časti, (za chvíľu konečne prejdeme už na ťažšie pasáže, cvičenia).

1. Naučte sa dopadať kolmo na vašu pätnú kosť.

2. Vyrobte si mapy vašej šľapaje a vykonajte si podľa nej prebierku svojich topánok. Ak chcete hľadať nové topánky medzi výrobkami z masovej výroby, priblížite sa takto k optimu možno z 85%.

3. Ak chcete mať topánku na 100%, objednajte si na mieru vyrobené topánky. Oplatí sa to. Dobre ušitá topánka na nohe zákazníka je balzamom na nohy. Môžete si objednať aj hlbšiu zníženinu pod pätou, aby pätná kosť pri chôdzi správne viedla a aj tu stabilnejšie držala.

Je potrebné sa venovať aj správnej výžive – pre vaše chodidlá a kĺby budete potrebovať viac kolagénu a vápnika a musíte zo stravy tiež odstrániť predávkovanie fosforom. Napísal som pre vás knižku Stravou k paličke? Otáznik je tam úmyselne, aby sa čitateľ zamyslel. Tú si môžete objednať https://www.stravoukpalicke.sk/tlacena-kniha/ Táto stránka má aj náklady, niečo jej prevádzka stojí a tak ma podporíte. Tu sa dozviete veľa užitočného o výžive. Aj vaše chodidlá musíte správne vyživovať. O domácej výrobe napríklad kvalitného kolagénu doma a veľa o správnej výžive minerálmi, hlavne a vápnikom a o chybách pri bežnej výžive (málo známom predávkovaní fosforom, čo vám spôsobuje problémy s chodidlami a aj celkovo skeletov a kĺbmi nôh musíte vedieť všetko, aby ste v šesťdesiatke nemali boľavé kĺby a nemali už aj operovaný bedrový kĺb. Pretože ak saa hlevne ženyy nesprávne stravujú, taak už po 50 rokom živorta sa im zlomí bederový kĺb, dostanú zápal plúc a do dvoch mesiacov zomieraju, odídu ešte mladé od rodiny, ktorá ich potrebuje. Preto správna výživaa je viac ako potrebné (chcete spraviť niečo pre rodinu, spravte nie čo pre seba…)

Knižka o výžive je k dispozícii v tlačenej forme tu: https://www.stravoukpalicke.sk/tlacena-kniha/

a v elektronickej forme tu: https://www.stravoukpalicke.sk/e-kniha/

Na najbližšie 2 – 3 týždne to zatiaľ bohato stačí. Hallux valgus si ľudia vypestujú za desaťročia, aj jeho náprava bude trvať mesiace, dva tri roky. Trpezlivo pôjdeme, krok za krokom.

Zatiaľ máte práce dosť – musíte sa znovu učiť správne chodiť, správne dopadať na pätu a musíte si spraviť poriadok vo vašich topánkach.

Vráťte sa sem, na pokračovanie 7. znovu o 1 – 2 týždne, keď si splníte domáce úlohy.

7. POKRAČOVANIE

Dnes budeme pokračovať učením sa správne chodiť. Iste ste sa teraz zasmiali. Ale žiaľ je to tak, že nik ani deti neučí správne chodiť, správne našľapovať a odvíjať pri chôdzi chodidlá, napríklad na telocviku a preto 99% dospelých ľudí nevie správne chodiť.

Predpokladám, že ste si už skontrolovali v skrini všetky svoje topánky a odniesli ste si niektoré topánky k obuvníkovi – na opravu vydratých opätkov. A niektoré ste už aj vyhodili, alebo možno rozdali. Predpokladám, že ste sa začali znovu učiť správne dopadať rovno na pätu. Iste to bolo aj namáhavé, sústreďovať sa vôľou na to, ako správne dopadať na pätu kolmo. Mnohé svaly sa pri tom museli znovu naučiť pracovať. A tiež ste si sledovali, či pri chôdzi vaše chodidlá smerujú priamo vpred v smere chôdze (nevytáčali ste chodidlá smiešne do boku). Za 2 týždne sa musel mozog učiť robiť tieto činnosti automaticky, musíte v tom ale vedome pokračovať aj ďalšie mesiace. Stále si to kontrolujte.

Dúfam, že ste si aj už vyrobili papierový obrys vašej chodidlovej plosky a pomocou neho ste si kúpili aspoň jeden nový pár nových, pohodlných topánok, vyhovujúcich nákresu Možno ste už začali aj zháňať výrobcov topánok na mieru.

Už viete, že Chodiť sa má správne po vonkajšej strane päty a po vonkajšej strane chodidla. Pokiaľ ste sa až sem dostali, zrejme kvôli tomu, že už máte hallux valgus. Možno aj vy ste chodili nesprávne, po vnútornej strane chodidla. Čiže po dopade na vnútornú stranu päty ste znovu dopadli nárazom až na vnútornú stranu bruška chodidla pod palcom a následne prešli na bruško palca. Práve tento chybný spôsob chôdze spoľahlivo vyrába vbočené palce – haluxy. Pri bazéne, pokiaľ by ste si robili mokré odtlačky chodidiel, by ste videli, že svoj odtlačok malíčka asi takto neuvidíte. Pritom malíček je jedným z najdôležitejších prvkov chodidla a jeho chýbajúci odtlačok je znakom nesprávnej chôdze. Ináč by bol zbytočný, pokiaľ nám ho príroda dala, tak asi je veľmi potrebný.

Malíček – druhý najdôležitejší prst.

Pri tréningu správnej chôdze sa treba zamerať na to, aby na mokrom odtlačku chodidla bol vždy výrazne odtlačený aj malíček. To dosiahnete tak, že vôľou prejdete na chôdzu po vonkajšom okraji vašich chodidiel. Problém zo začiatku je však päta. Pod pätovou kosťou sa nachádza hrubá mäkká, chrupavkovitá vrstva, ktorá tlmí dopad. Ale jej spodná časť sa rokmi prispôsobila nesprávnej chôdzi a môže byť už nesprávne vytvarovaná tak, že už je naklonená – vyčaptaná, že vykloní chodidlo na vnútorný okraj. Spodok päty je prirodzene viac menej rovný, respektíve má tvar používaného mydla. Ale pri dlhoročnej zlej chôdzi tu vznikne naklonená, nesprávne šikmá plocha. Taká, ktorá nám po dopade automaticky členok vychýli do nesprávnej polohy. Teraz to budeme musieť silou udržať na vonkajšej hrane päty . Bude to istú dobu trvať, kým sa táto mäkká časť novo prispôsobí správnemu, opravenému spôsobu chôdze, čiže vyrovnanému, kolmému stavu členka a plôška päty sa vytvaruje nanovo, už správne. Treba sa zmieriť s tým, že to bude pár týždňov trvať. Bude to pre nás pár týždňov ťažké, naklonenú plôšku budeme musieť vôľou pri každom kroku silou udržať a brániť sa sklopeniu päty na nesprávnu stranu. Vlastne budeme chodiť istý čas po hranách. Silou budeme musieť pätu držať kolmo k zemi, kým sa ploška päty správne nevytvaruje.

Ako už bolo spomenuté, kontakt chodidla s podložkou musí prebiehať po kružnici, vyzerať ako zhojdnutie sa hojdacieho koníka : kontakt chodidla s podložkou má prebiehať po plynulom, neprerušenom oblúku, vlastne je to ako oddvíjanie obruče kolesa. Príroda si pohyb optimalizovala aby energetický výdaj pri chôdzi bol minimálny. Ak chodíte nesprávne, čaptáte po vnútornej strane chodidla, míňate pri tom viacej energie.

Teraz si spravíme inštruktážny tréning:

Urobíme ho na stoličke. Sadnite si a podľa návodu robte dole popísané pohyby veľmi pomaly, aby ste si správny pohyb odvíjanie pohybu chodidla správne osvojili. Začneme začiatkom nového kroku.

1.Najprv dopadnite pätou na vonkajšiu, zadnú (teda strednú) hranu päty. Všetky prsty máte pritom zdvihnuté o 15°nahor, palec aj o 20°.

2. Potom plynulo nakloňte pätu k vonkajšej hrane päty a po kružnici preneste váhu na vonkajšiu hranu päty.

3. Z päty konktakt s podložkou plynulo prechádza na bočný okraj chodidla, bočnú hranu chodidla postupne plne zaťažujte a pätu už odľahčujte a zvíhaje.

4. Nasleduje presunutie hmotnosti na prednú časť – na vonkajšie bruško chodidla (čo je mäkká časť pred prstami malíčka a prsteníka) a nasleduje vyššie nadvihnutie päty.

5. Teraz natiahnite vôľou malíček čo najviac vpred. Následne bruško malíčka silou položte ho na podložku. Prenášajte postupne hmotnosť tela vôľou na malíček.

6. postupne prenášajte váhu postupne na druhý, tretí a štvrtý prst, zhora vidíte, ako prsty postupne s istým odstupom dopadajú na zem ako na klávesy klavíra. Päta sa ešte viacej nadvihuje.

7. Nasleduje prenos hmotnosti tela na vnútorné bruško chodidla pod palcom a na čo najviac dopredu vystretý palec.

8. Päta dosahuje najvyššiu výšku, všetky prsty (končeky) silovo zatlačte do zeme. Dôležité je, aby to ale nebolo v tvare ostrých pazúrov, ale koncové články prstov majú byť do zeme zatlačené zdvihnuté nahor plošne, teda podložky sa dotýkajú mäkkými plôškami svojich posledných článkov, a nie nechtami ako drápy. (Koncové články prstov sa práve preto dajú prirodzene o 20° zodvihnúť smerom nahor, tak to naprogramovala príroda. Ak to robíte nechtami, asi máte zdeformované – kladivkové prsty).

Pri konečnom zatlačení brušiek prstov do zeme vidíte, ako sa vám krásne zdvihla nahor vnútorná a priečna klenba nôh, pričom pracujú všetky väzy medzi prstami, čo je veľmi príjemné.

Poznámka 1: ak ste čítali knižku Dobrodružstvá Tomai Sawyera od Marka Twaina, tak neznášal nedeľnú školu, pretože si musel obuť vtedy topánky, čo bolo veľmi nepríjemné. Ináč celý týždeň vtedy deti prirodzene behali bosé.

Poznámka 2: pri správnej chôdzi posilujete a tvarujete priečnu a bočnú klenbu.

Na stoličke si najprv skúste správny pohyb, po vonkajšej strane chodidla, a potom si spravte kontrolný doterajší – predpokladám že nesprávny pohyb po vnútornom okraji chodidla – budete počuť, ako to capká, pretože sa vždy preskočí stredná, klenutá časť, čím sa stratí na istý čas kontakt s podložkou a preto capne bruško palca na zem. Viac krát to striedavo spravte a porovnávajte. Môžete pri tom aj zavrieť oči a zamerať sa na zvuky. Jedna chôdze je nehlučná a druhá „capká“. Práve to capnutie vždy aj otrasie chodidlo. Pri takejto chôdzi nepracujú väzy v chodidle, čo vedie k plochej nohe.

Druhé pokračovanie teraz skončíme. Najbližšie 2 – 3 týždne sa budete musieť znovu učiť správne chodiť – správne odvíjať chôdzu po vonkajšej hrane nôh. Nie je to ľahké. Istotne budete mať prvé dni aj svalovicu a bolesti v lýtkach. Za štyri týždne sa vám preformuje mäkká časť pod pätou a noha v členkovej časti spevnie a bude smerovať už kolmejšie k podložke – kontrolujte si to pri pohľade zhora ponad plece smerom nadol, ako a či máte členok už vyrovnaný.

8. POKRAČOVANIE – Správne stánie.

Dnes sa naučíme správne stáť. Ľudia nevedia správne stáť. Stáť sa má na pätách, pričom prstami prstov len zľahka udržiavam rovnováhu. Pripodobil som to k sedeniu na stoličke v škole keď sa sedelo len na zadných nohách – našla sa taká poloha, že stačilo udržiavať rovnováhu držaním sa stola jediným malíčkami a nespadli ste.

Takže správne sa stojí tak, že päta prenáša 99,9% hmotnosti a prsty zvyšok. Skúste teraz stáť na pätách. Aby ste do dokázali, museli ste sa vyrovnať, vyšponovať, zatlačiť plecia dozadu a vyvýšiť sa. Vyzeráte tak zrazu o 10 rokov mladší..

Nesprávne ľudia stoja tak, že sa zhrbia, predklonia a prenesú hmotnosť na brušká chodidla a prsty. Vtedy je na päte okolo 70% hmotnosti a na prstoch zvyšok. Samozrejme vtedy tlačíme do zeme aj priečnu klenbu a vytváram si tak plochú nohu.

Najbližšie týždne sa okrem chodenie po vonkajších hranách zamerajte preto aj na správne státie.

Bude to trvať zopár týždňov, kým sa to všetko správne naučíte.

Keď budete mať pocit, že ste to zvládli, tak sa na tieto stránky znovu vráťte.

9. POKRAČOVANIE

Dnes budeme robiť diagnostiku plosky nohy. Budeme si hľadať otlaky na nohách. Otlaky na nohách spoľahlivo ukazujú, čo máme zlé a čo robíme zle. Na zdravej nohy by sme nemali mať žiadne otlaky (pokiaľ sme predtým náhodou neabsolvovali diaľkový pochod). Zvlášť ženy často chodia k svojim pedikérkam, aby im zhrubnuté miesta na koži plosky nohy odstránili. Často dokonca kurie oká. Pritom si roky neuvedomujú, že opakovane odstraňujú dôležité diagnostické body, pričom neriešia príčinu, ale len následok. Chcú mať plosku nôh krásnu, pritom ale stále nesprávne chodia, roky si vážne poškodzujú vnútro chodidiel a vyrábajú zhrubnutia.

Kým mozole na prstoch – najčastejšie na palci a ukazováku nôh časom zmiznú, ak si budete vykonávať masáže prstov (popis neskôr), tak na ploske nohy sú oveľa závažnejšie sú kurie oká. Kurie oká sa od stvrdnutých mozolov líšia tým, že v strede majú krúžok, často čierny a skutočne vyzerajú ako kurie oko. Kým mozol je ploský, kurie oko má v priereze tvar ostrého trojuholníka a preniká do veľkej hĺbky kože. Hĺbkovo zasahuje do oblasti nervov a preto pri chôdzi veľmi bolí. Je to vážna vec, každý s kurími okami by mal okamžite zmeniť spôsob chôdze, pretože táto časť kože mu môže dokonca odumrieť.

Z nášho pohľadu sú pre výskyt kurích ôk nadôležitejšie dve miesta. Ak si pozriete úvodný obrázok kostí vo vnútri chodidla, tak najzávažnejšie sú dve miesta hlavíc metatarzov – to sú tie červené kostičky a ich hlavíc pod prstami. Tretieho (prostredníkového) a piateho (malíčkového) metatarzu.

Kým kurie oko nad prostredníkovým kĺbom metatarzu napovedá, že mám spadnutú priečnu klenbu a dopadám na hlavu tretieho metatarzu. Správne mám ale dopadať na posledný článok prostredníka a ostatných prstov. Práve tu, kde má byť oblúk priečnej klenby najvyšší, je ploska spadnutá, vytvorí sa plochá noha a preto chodím po kĺbe prostredného metatarzu.

Liečenie je cvičenie a masáže – akoby lámanie chleba. Zodvihnúť priečnu klenbu znamená okamžite začať chodiť správne, teda odvíjať chôdzu po vonkajšom oblúku chodidla.

Kurie oko pod kĺbom malíčkového metatarzu hovorí, že pri chôdzi mi vôbec nepracuje malíček – neopriem sa pri odvíjaní chôdze o posledný článok malíčka, jeho koncový článok zostáva nad zemou, čo je veľmi zle. Je to stav, ako by sme prst malíčka vôbec nemali a nahradila ho hlavica piateho, teda malíčkového metatarzu. Prečo náš malíček nepomáha pri chôdzi? Pretože zdvíhače malíčka sa časom tak skrátili, že posledný článok malíčka už nedosiahne na zem. Budeme s tým musieť niečo cvičením spraviť – sval zdvíhača malíčka a príslušnú šľachu budeme musieť postupne predĺžiť, aby na zem dosiahol. To bude trvať aj niekoľko mesiacov cvičení a naťahovania skráteného a stuhnutého svalu.

Ak máte kurie oká a hrubé mozole aj pod ostatnými metatarzami, napovedá to o skrátených svaloch a šľachách aj u ďalších prstov nôh. Budeme preto musieť často zatínať prsty nôh “ v päsť“ a robiť aj iné naťahovacie cviky pre prsty na nohách, aby dosiahli pri chôdzi až na zem a tiež zosilneli, aby prevzali svoju úlohu prenosu hmotnosti tela na podložku. Nesmiete už naďalej chodiť po metatarzoch – na to sú tu posledné články prstov. Dobre sa o funkcii prstov presvedčíte pri chôdzi s mokrými nohami pri bazéne – všetky prsty ako korálky musia zanechať svoju mokrú stopu na podlahe.

10. POKRAČOVANIE

V dnešnom 10. pokračovaní sa zameriame na dôležitú vec – na štyri dôležité body – čo sú uchytenia šliach adductor hallucis a abductor hallucis ku kĺbom vašich palcov. Práve skrátenie oboch spomenutých šliach spôsobuje vbočenie palca.

Celé roky ste možno chodidlá neprecvičovali, ani nemasírovali, nestarali sa ani o kĺby a šľachy vašich prstov, mnohé šľachy máte v chodidle poskracované a rokmi stuhnuté a chodíte k lekárom, s otázkami k operácii, pričom sami máte tiež možnosti niečo spraviť.

Vďaka nesprávnej chôdzi sa najviac skracujú dve, pre tvorbu halluxov najdôležitejšie šľachy na palci. Jedna pre hallux dôležitá šľacha je adductor hallucis, ktorá drží druhý palcový článok zvnútra a druhá ešte dôležitejšia šľacha je abductor hallucis ktorá drží druhý palcový článok zvonku. Tým že sa tieto šľachy a k nim prislúchajúce svaly skrátia, článok palca silovo každá šľacha vo svojom smere ťahajú k sebe a keďže článok je vlastne na otočnom kĺbe, tak jedna šľacha ho ťahá smerom von a druhá otáča smerom dnu. Každá skrátená šľacha na inú stranu. Spoločne, ak sú obe skrátené, vytvarujú palec do známeho tvaru písmena V. Môžete si to skúsiť aj pomocou dvoch povrázkov a dvoch drievok.

Príčinou viditeľného javu – haluxu sú dve skrátené šľachy ktoré budeme musieť pouvoľňovať, spružniť a hlavne predĺžiť, pretože za roky sa veľmi skrátili. Keď sa predĺžia, články palcov sa uvoľnia a môžu sa znovu vrátiť do pôvodnej polohy, potom sa palce vystrú.

Šľachy sú na kosť prirastené na plôškach.

Tieto dva body pripnutia oboch šliach na kosť sú plochou veľké asi ako jednocentové mince. Sú na bokoch palcových kĺbov a pomerne ľahko ich zvonku a zvnútra na 2. článku palcov nájdeme – pretože pri aktívnych halluxoch už pri slabom pritlačení bývajú bolestivé.

Prečo sú bolestivé? Napäté a skrátené šľachy sústavne veľkou silou ťahajú prichytenia na kosti palca, na ktoré sú svaly upevnené. Tieto sily (vzniknuté kvôli noseniu nesprávnych topánok, nesprávnemu spôsobu chôdze, neprecvičovaniu chodidiel a zanedbávania masáže chodidiel) sú také veľké, že toto miesto úchytu šliach na kosť sa postupne ich ťahom od kosti odtŕha, posúva- úchyt sa rokmi po kosti posúva. Za desaťročia sa uchytenie posunie na vzdialenosť aj niekoľkých milimetrov. Vzdialené bunky sa od kosti odtŕhajú a bližšie zase prirastajú ku kosti. Preto je tento plošný bod v permanentnom zápale a preto je citlivý na tlak. Tieto body si na 2. článku palca identifikujeme pomocou ľahkého pritlačeniu a nájdenia zdroja bolesti. Miernym tlakom ich jeden či dva krát denne krúživým pohybom masírujte. Miesta sú kvôli zápalu pokryté minerálnymi usadeninami, ktoré by sa mali masírovaním postupne odstrániť, vstrebať. Šľacha sa masážou čiastočne oživí, prekrví a lepšie sa na kosť uchytí a stabilizuje. Spočiatku masírovanie pri tlaku aj trochu bolí, ale postupne bolesť mizne. Po 10 dňoch by to už nemalo byť bolestivé a to je znak toho, že úchyt šliach sa znovu dobre prichytil a spevnel.

Pri budúcich cvičeniach a masážach budeme šlachy adductor hallucis a abductor hallucis sa snažiť opatrne začať aj naťahovať. Preto je potrebné úchyty šliach mať zdravé, najprv ich treba vyliečiť a prekrvením dosiahnuť, aby sa na 2.palcovom článku dobre uchytili a ďalej sa už neposúvali, stabilizovali sa a mohli sme začať šľachy pomaly zaťažovať. Tým šľachy budeme môcť postupne predlžovať. Preto úchyty musia pevne na kosti držať.

Je to práca na 2 – 3 týždne a na tieto stránku sa vráťte, keď vás úchyty už nebudú pri masírovaní bolieť. Samozrejme naďalej sa priebežne učte kolmo dopadať na pätu a chôdzu odvíjať po vonkajších stranách chodidiel. Stále na to myslite (vedomý spôsob chôdze). Nevráťte sa na vnútorné strany chodidla.

11. Pokračovanie

Predpokladám, že ste si za uplynulé dva týždne už lokalizovali všetky štyri úchytové body šliach na článkoch oboch palcoch, zľava a sprava palcov a že ste si si ich krúživými masážami prekrvovali, čím sa zahojili, stabilizovali a vstrebali sa aj minerálne usadeniny na nich. Znak toho, že úchyty sa zahojili je ten, že pri tlaku ich už bolestivo nepociťujete.

Dnes sa budeme bližšie venovať šľachám adductor hallucis a abductor hallucis.

Jedna šľacha, adductor hallucis drží druhý palcový článok zvnútra a  druhá šľacha, abductor hallucis drží druhý palcový článok zvonku. Tým že sa šľacha skráti, článok na ktorý je uchytená, priťahuje k sebe a keďže článok je akoby na otočnom kĺbe, tak ho silou točí. Jedna šľacha druhý článok palca smerom von, a druhá dnu. Každá skrátená šľacha na inú stranu a spoločne tak sformujú palec do známeho tvaru písmena V.

Poznámka – Ak zdvihnem palec nahor čo najviac, obe šľachy si viem vo vnútornej klenbe chodidle prstami ruky nahmatať.

Šľachy adductor hallucis a abductor hallucis, budeme uvoľňovať, musíme ich aj spružniť a hlavne natiahnuť – predĺžiť. Keď sa predĺžia, články sa môžu natočiť späť na pôvodné miesto a palec tak vystrie. Akoby sme predĺžili špagáty.

Je pri tom dôležité mať pri tom aj dostatočný príjem kolagénu v strave, aby boli šľachy pružné, k čomu potrebujeme správnu výživu. Vo vyššom veku klesá schopnosť tela produkovať vlastný kolagén. Preto vo vyššom veku koža na tvári napríklad ochabuje – máme vrásky, to znamená že máme málo kolagénu. Musíme ho prijímať v dennej strave. Už som e spomínal knižku Stravou k paličke? V knižke je dôležitý návod – kapitola ako si sám doma môžete vyrábať kolagén. Knižke si môžete objednať v tlačenej forme tu: https://www.stravoukpalicke.sk/tlacena-kniha/ a v elektronickej forme tu: ttps://www.stravoukpalicke.sk/e-kniha/ , v nej si preštudujte kapitolu 3.8, ale aj celý obsah knižky je zaujímavý. Hovorí o zabudnutom prvku fosfor – súvisí s tým, ako predísť pohybovým problémom jeho predávkovaním.

Objednaním knižky získate cenné informácie. Už od 35. roku života klesá vlastná produkcia kolagénu organizmom a treba si ho dopĺňať zvonku.

Kľúčom, ako donútiť hallux, aby ustupoval späť, je uvoľňovanie a predlžovanie oboch šliach. Dosiahnete to dennou masážou šliach, ktoré sú jedna umiestnené na boku plosky a pokračuje až k päte a ďalej už ako sval až k lýtku, a druhá prechádza od palca spodným oblúkom plosky do jej stredu.

K cvičeniu odporúčam teraz v športových obchodoch, alebo na webe si zohnať viaceré jednoduché cvičebné pomôcky:

Loptičky: Vyhľadajte si doma, alebo si kúpte tvrdú gumenú loptičku, asi 5 – 6 cm priemeru. Zakúpte si podobne veľké PE loptičky s tŕňmi, prípadne tenisovú loptičku. Od suseda chalupára si vypýtajte drevené, asi 10 – 12 cm široké polkruhové polienko. Zožeňte si aj pol vedra riečneho štrku.

Pomocou týchto cvičiacich pomôcok si každý deň budete uvoľňovať už spomínané dve skrátené šľachy v oblúku chodidla vedúce od 1. článku palca šikmo do vnútra chodidla a od 2 článku až k vnútornej strane päty. Budeme s nimi robiť aj strečing pomocou gravitácie. Budete teda pri tom využívať vlastnú hmotnosť. Týmto celkom príjemným cvičením budete si každodenne postupne trpezlivo predlžovať šľachy a tak pomaličky znižovať trvalý ťah šliach na 1. a 2. článok palca.

Riečny štrk: Zožeňte si asi pol vedra štrku vo veľkosti od 2 cm po 4 cm oválneho tvaru. Najlepšie sú guľového a oválneho tvaru. Nasypte si ich do nízkej debničky a postavte sa na štrk bosí. V jednej polohe polohe vydržte 20 – 30 sekúnd, tým sa šľachy a svaly v chodidle natiahnu, potom prestúpte do druhej polohy. Cvičte asi 5 minút. Pred každým cvičením si štrk premiešajte, aby ste každý deň získali iný tvar podložky.

Polkruhové polienko: Malo by mať priemer asi 20 cm. Budeme na neho vystupovať bosý. Umiestnite ho najlepšie k niečomu, čoho by ste sa mohli pri cvičení držať. Jeho výhodou je, že pri priečnom postavení na špičky vieme tvarovať aj prednú, priečnu klenbu medzi palcom a malíčkom. Každý deň ráno a pred spaním na chvíľu postojme na polienku v každej polohe asi 30 sekúnd a hľadajme polohy, kedy cítite ťah na šľachy. Tým sa šľachy pomaly naťahujú a predlžujú. Pozor, neskáčeme, žiadne prudké pohyby, len pozvoľné došľapovanie a vždy 30 sekundová výdrž.

Gumená loptička: Gúľame ju medzi palcom a pätou a tým masírujeme obe šlachy nachádzajúce sa pod vnútornou klenbou.

Loptičky s tŕňmi: kúpte si viaceré veľkosti. Tŕne masírujú citlivé body na ploske a tým vnútro plosky aktivujú. Je to veľmi príjemné cvičenie.

Zaobstarajte si teraz všetky odporúčané veci a dva týždne cvičte. Potom sa sem znovu vráťte

12. Pokračovaniediagnostika

Dnes budeme robiť zaujímavý test.

Dajte si chodidlá k sebe a pozrite sa zhora na svoje chodidlá. Sú obe vaše halluxy symetrické, alebo jeden hallux má väčší sklon/vbočenie, ako má ten druhý?

Ak halluxy nie sú symetrické, znamená to s najväčšou pravdepodobnosťou, že máte nerovnako smerované chodidlá, ináč sklonené päty a predovšetkým môžete mať nerovnako dlhé nohy. Nie neľakajte sa, väčšinou sú nohy od prírody rovnako dlho narastené, len jedna noha pri dajakom páde, na ktorý si už ani nepamätáte, vybočila z bedrovej jamky, priehlavkového kĺbu alebo kolennhého a efekt je taký, že človek odvtedy má nohy trochu výškovo posunuté, aj panva je akoby odvtedy naklonená. Nebolí to, len už nohy nie sú v správnej polohe. Človek pri bližšom skúmaní zístí, že má už celé roky, aj desaťročia jednu nohu o pár mm zdanlivo kratšiu. A prejaví sa to viditeľne aj na nerovnakých halluxoch.

Ako zistím, či mám rovnako dlhé nohy? Ľahnem si na brucho na posteľ, chodidla mám spustené voľne za hranou postele. Rodinný príslušník nech vám priloží päty k sebe a porovná. Ak päty nelícujú vedľa seba, máme nerovnako dlhé nohy, extrémne nerovnosť môže byť až niekoľko centimetrov.

Čo s tým?

Vyhľadajte si na webe fyzioterapeuta, alebo maséra, čo vykonáva Dornovu masáž. Táto masáž vie vrátiť bedrové kĺby a iné kĺby nôh znovu do správnej polohy a tak sa nohy vyrovnajú. Ak ale máte halluxy rovnaké, pokojne pokračujte ďaľším pokračovaním. Ak ale nie, päty k sebe rovnako nelícujú, tak najbližšie dni sa pokúste nájsť dobrého maséra na Dornovu masáž (skôr Dornove naprávanie/metódu) a objednajte sa.

13. pokračovanie

Musíme sa teraz už začať venovať rokmi zúženej a poklesnutej priečnej klenbe a oživeniu rokmi stuhnutých šliach medzi prstami v priečnej klenbe (je to klenba medzi palcom a malíčkom). Pri halluxe nám totiž stuhnuté prsty a poklesnutá priečna klenba významne zhoršujú chôdzu.

Ako zistíte, v akom stave je vaša priečna klenba?

Zovrite ruky v päsť. Na ruke uvidíte štyri hánky. Podobné hánky – kopčeky vidno aj na nohe, ak podobne silno zovriete prsty chodidla. Ak ale vidíte kopček iba pri malíčku a pri palci, tak už máte poklesnutú priečnu klenbu. Ak sa hore pozriete na druhý obrázok – obrázok vnútra poškodeného chodidla, tak uvidíte príčinu – oddialený palcový a malíčkový metatarz, pričom sa veľmi natiahli svaly a väzy, ktoré držali priečnu klenbu. Kvôli tomu klenba klesla, je už takmer rovná. Musíme metatarzy vrátiť do pôvodnej polohy. Poďme teraz priečnu klenbu precvičiť. Úplne napraviť, ak je poklesnutá je ale práca na mesiace s veľmi vytrvalým cvičením.

Celé roky ste možno prsty chodidiel neprecvičovali, ani nemasírovali, nestarali sa o plosku, nárt, kĺby a šľachy našich prstov. Mnohé šľachy a väzy pri prstoch, aj pri metatarzoch máte už v chodidle poskracované a rokmi stuhnuté. Rôzne poškodenia máme v chodidle, jedny svaly sú skrátené, iné sú naopak veľmi natiahnuté.

Potrebná masáž prstov

Ľudia si často nechávajú roky kĺby prstov v tesných topánkach dlho bez primeraného rotačného a aj bez kývavého bočného pohybu, bez potrebného revitalizačného cvičenia. Uchytenia šliach sa následne zvonku pokryje minerálnymi usadeninami a aj tie časti kĺbov, kam už celé roky nedosahuje rotačný pohyb, sa v dôsledku toho zvnútra zanesú.  Aj svaly prstov sú potom skrátené a zoslabnuté, zákonite aj ich šľachy skrátené. Ľudia už roky s prstami nôh nič nerobili, necvičili s nimi, nemasírovali ich. Musíme si ich všetky znovu vrátiť do kondície a znovu na 100% rozhýbať. Mnohé prsty možno už majú dokonca aj kladivkový tvar. Mali by sme si teraz uvedomiť, že sme si za dlhé roky reálneho nezáujmu o naše chodidlá skutočne vyrobili viac problémov.

Preskúmajme teraz ako na tom sme s kĺbmi palcov a prstov.

Umyte a osušte si nohy a pohodlne si sadnite na stoličku. Preložte si nohu cez koleno, aby ste pohodlne mohli rukami dosiahnuť na prsty. Budeme postupne precvičovať a znovu rozpohybovávať všetky kĺby prstov. Začneme palcom.

Znehybníme si palcový metatarz palca v nárte a pomalým krúživým pohybom začneme točiť spodný, teda druhý článok palca päť krát doprava a potom päť krát doľava, pričom slabo tlačíme do kĺbu v smere do vnútra chodidla. Pri točení v nárte pod kožou pekne vidíme, kde 2. článok končí a kde začína až metatarz palca. Možno vás prekvapí, ako hlboko spojenie v priehlavku je. Potom urobíme presne to isté, len tentoraz pri tom druhý článok palca silovo ťaháme von.

Znehybníme teraz druhý článok palca a rotácie vykonáme to isté, ale s prvým článkom palca.

Takto budeme rotovať so všetkými prstami. Takže prejdeme k druhému prstu „ukazováku. Ten už má tri články. Ten býva často palcom veľmi vytlačený nahor. Často je takto skoro znefunkčnený, je stuhnutý a tvarom vyzerá ako skoba (kladivkové prsty). Ale aj on sa dá postupne rozhýbať rovnakým cvičením. Začneme jeho spodným, dolným tretím článkom a rovnakým spôsobom ako pri palci postupne precvičíme všetky jeho články. Aj posledný maličký článok, kde je necht. Ide to, aj keď sa to nezdá. Podobne ho precvičíme, pevne len musíme pri tom znehybniť druhý, teda stredný článok malíčka. Aj malíček má tri články – viď obrázok na úvod. Po piatich otočkách, keď najprv článok tlačíme a potom ťaháme, nakoniec tento nechtový článok pár krát tlakom vyhneme smerom nahor – mal by mať možnosť pohybu až o 20°- dá sa vyhnúť nahor, pretože je to jeho prirodzená poloha. Na túto plôšku prsta sa totiž opiera noha pri konečnej fáze odvíjania kroku – preto sú posledné články všetkých 10 prstov prirodzene vyhnuté nahor až o 20°. Dosiahnuť tento uhol je preto veľmi dôležité, pretože umožňuje predĺžiť kontakt so zemou. Preto tento 20°uhol náklonu posledných článkov prstom si musíme novo prinavrátiť, oživiť a tak posledný článok prsta ho sfunkčniť. Kladivkové prsty majú posledné články prstov znehybnené a smerujú ako drápy nadol, sú vo svojej opačnej možnej polohe vôle pohybu posledných článkov. Úpony tu úplne stuhli, treba ich postupne pouvoľňovať cvičením. Podľa skúseností za cca týždeň by sa mali články vrátiť do pôvodnej polohy.

Po rozhýbaní a pretestovaní všetkých prstov, nasleduje druhá časť cvičenia. Precvičovanie, roztváranie/odďalovanie susedných prstov nôh do tvaru písmena V:

Začneme od palca. Chytíme si do prstov palec a ukazovák . Oba prsty najprv vyhneme od seba (jeden prst tlačíme vpred a druhý dozadu). Tým sa vytvorí písmeno V. Až kam to ide. V krajnej polohe, kde už cítime bolesť (pozor, nepreháňať!) vydržíme 30 sekúnd – je to vlastne systém strečingu. Prsty si následne vzájomne vymeníme a vytočenie do V zopakujeme už v opačnom smere. Cítime pritom ostrý ťah vo vnútri tretích článkov prstov a priľahlého okolia – je to prejav skrátených šliach. Bolesť je tým ostrejšia, čím sú šľachy rokmi skrátenejšie a stuhnutejšie, môžu vám až vystúpiť slzy do očí. Nepreháňajte to, zo začiatku stačí zatiaľ len slabá bolesť.

Posunieme sa teraz o jeden prst ďalej. Podobným spôsobom teraz precvičujeme ukazovák s prostredníkom…. A postupne takto vystriedame a do písmena V vystriedame všetky susediace prsty.

Čo vyplýva z uvedeného cvičenia – testovania? Zisťujeme, kde nás čo bolí. Uvedené cvičenie, úpony a svaly pri zdravom chodidle nebolia. Čím viacej vás pri cvičení šľachy a kĺby prstov boleli, tým ste mali vaše chodidlo zanedbanejšie.

Odbočme teraz do teplej Indie. Tam nemusia v zime chodiť v teplých a tesno zašnurovaných topánkach, ale chodia v sandáloch, kde sandála je nastoknutá medzi palcom a ukazovákom. V Indii ženy aj preto nemajú halluxy. Svoje chodidlá pri domácich prácach dokonca bežne používajú ako my ruky. Palcom na nohe všeličo uchytia a podávajú si, keď majú plné ruky….Je to možné preto, že svaly v chodidle a na prstoch denne používajú a tie nezakrnú tak, ako sa to žiaľ stáva v našich studenších zemepisných dĺžkach….Preto naša denná masáž prstov na nohách má veľký zmysel.

Nasledujúce tri týždne budete denne, napríklad pri večerných TV správach uskutočňovať masážne cvičenia prstov oboch nôh. Neminiete teda žiaden svoj čas – budete totiž robiť dve veci naraz. Aj pozerať TV správy, aj cvičiť prsty na nohách. Po troch týždňoch by ste už mali mať šľachové úpony v priehlavku a v prstoch pouvoľňované, zmäknuté a už by pri cvičení nemali bolieť.

Samozrejme vystupujte denne na polienko, gúľajte chodidlom loptičky, vystupujte na kamienky v ohrádke… precvičujte si tak úpony v ploske. Zo začiatku to bude trochu bolieť, ale ak denne budete cvičiť, tak stále menej.

Potom, cca o 2 týždne sa sem znovu vráťte, presunieme sa k ďalšiemu bodu.

14. pokračovanie

Predpokladám, že ste si už veľmi dobre rozpohybovali kĺby vašich prstov na nohách a pouvoľňovali si tiež skrátené šľachy a svaly prstov.

V tomto pokračovaní sa už budeme venovať červenému hrbolu – bunionu, viditeľným symbolom halluxu. Ale my už vieme, že bunion je iba vrchol ľadovca. Bunion po anglicky znamená redkvička. Toto anglické označenie vtipne a veľmi výstižne vystihuje červený vzhľad halluxu.

Prečo je hallux červený? Lebo je stále zapálený a to je zle. Červená farba vyjadruje vždy zápalový proces. Vtedy je táto časť veľmi prekrvená. Telo sa úporne snaží poškodzovaný kĺb vyliečiť – je to teda vývinový proces a nie stabilizovaný stav – náklon palca sa stále zväčšuje). Uvoľniť od bočného tlaku boku koženej topánky vyliečiť, čo sa mu ale stále nedarí, pretože kĺb je každý deň po obutí znovu a znovu dráždený, tlačený k boku tesnej topánky a tak je dennodenne poškodzovaný. Halux, čiže vrchol písmena V nám kolmo dosadá na pevný bok topánky, kde je silno tlačený, palcový kĺb medzi metatarzom a druhým článkom palca je preto stále zapálený.

Z uvedeného je zrejmý odporúčaný spôsob nápravy. Musíme nášmu halluxu zmeniť farbu z červenej farby na farbu pokožky. Vtedy sa zápal zastaví. To sa nám podarí iba vtedy, ak dennodenný bočný tlak na náš hallux uvoľníme. Musíme tlak uvoľniť a preniesť nižšie, z kĺbu, na nižšiu časť palcového metatarzu, čím aj zmenšíme vyklonenie metatarzu smerom von. Dosiahneme to dvoma krokmi:

1. dosadacie plochy topánky, kam tlačí halux na bok topánky si označíme perom – v podstate je to celkom ľahká úloha, pretože príslušná časť kože na topánke je zväčša vydutá a stačí ju len okrúžiť perom. Topánky následne odnesieme k obuvníkovi s objednávkou, aby do topánky na označenom mieste vyrezal anatomické koliečko. Takto si upravíme väčšinu topánok (tam kde sa to dá, zvlášť na tých topánkach, ktoré máme počas dňa najdlhšie na nohe). Je už na vás, ktoré topánky si upraviť dáte a ktoré nie. Hlavne treba takto uvoľniť tie topánky, ktoré počas dňa nosíte najdlhšie.

Ďalším krokom je vytvorenie novej opory – musíme palcový halux odľahčiť – čo sa nám podarí pomocou tajpovacej pásky.

Preto bude vašou úlohou si v najbližších dvoch týždňoch okrem návštevy obuvníka si aj zohnať dve rolky tajpovacích pások v obchode pre športovcov.

Najbližší týždeň budete riešiť s vašim obuvníkom vytvorenie odľahčovacích otvorov pre vaše „redkvičky“ na vašich bežne nosených topánkach. Niekedy ale len postačí vyradenie tých topánok, kde bočné steny topánok nesmerujú kolmo nahor, ale pod uhlom 45°.

Zídeme sa tu znovu, keď si zoženiete tajpovacie pásky.

V ďalších pokračovaniach budeme používať tajpovacie pásky na rôzne zaujímavé veci.

15. Pokračovanie

Predpokladám, že už máte na najviac nosených topánkach vytvorené odľahčovacie otvory pre zapálené halluxy a tiež že ste si zohnali v predajni pre športovcov tajpovacie pásky. Dnes sa ich naučíme používať.

V našom prípade pásky použijeme na dve veci. Najprv pomocou nožnicami odstrihnutej a upravenej tajpovacej pásky si pritiahneme – vrátime palec do pôvodnej polohy. Následne stiahneme ďalšou páskou chodidlo pod haluxom – vychýlené metatarzy ( prvý a piaty) pritiahneme k sebe a tak ich vrátime do pôvodnej polohy.

Čiastočne si tak vytvarujeme aj spadnutú priečnu klenbu. Ťah a stiahnutie tajpami necháme pôsobiť maximálne tri dni, počas ktorých sa tkanivá chodidla budú skracovať a vracať do pôvodnej polohy. Po troch dňoch treba tajpy odstrániť, pár dní nechať chodidlo si oddýchnuť a potom tajpy znovu nasadiť.

Na obrázku vidno pôsobenie síl, ktoré zabezpečujú stiahnuté tajpy

Na obrázku vidieť smer síl, ako palcový tajp narovnáva palec do pôvodnej polohy a sily priečneho tajpu, ktoré vracajú palcový a malíčkový halux do pôvodnej polohy . Pre vysvetlenie, tajp je pružný a natiahnutím sa dajú vytvoriť tieto sily. To sa využíva na liečenie športovcov. Pre nich boli tieto tajpy pôvodne vyvinuté. Teraz ich použijeme aj my.

Na you tube sa dá nájsť veľa inštruktážnych videí, ktorý postup tajpovania halluxu valgusu názorne znázorňujú. Nebudem preto robiť nové video – iba odkážem na tieto jestvujúce, verejne dostupné videá. Je ich ozaj veľa. Prosím, postupne si ich pootvárajte, jedno z nich si vyberte a ďalej už postupujte podľa neho:

Ešte upozorňujem, že pre čisté strihanie tajpovacích pásiek je dobré mať pripravené ozaj dobre naostrené nožnice.

Anglické videá:

Bunion and Crooked Toe Kinesio Taping | Northern Soul channel – Bing video

Was tun beim Ballenzeh? | Tape bei einem Hallux valgus | Anleitung | Fußpflege | Ballen – Bing video

Acti-Tape – Big Toe – Toe / Hallux Valgus – Bing video

Tapen für den Hallux Valgus | Kintex® Anleitung zum Kinesiologie Tapen – Bing video

How to apply Kinesio Tape / Rocktape to a Hallux Valgus (Bunion) of Big Toe – Bing video

Kinesio tape for Hallux Valgus – Bing video

hallux valgus tapen | Medical Taping | FysioTape – Bing video

Hallux Valgus tapen – Anleitung Selbsttaping | PINOFIT – Bing video

Tapen für den Hallux Valgus | Kintex® Anleitung zum Kinesiologie Tapen – Bing video

a videá v češtine:

Kinesiotaping: tejpování vbočený palec – hallux valgus | Alza Tube – Bing video

Tejpování vbočeného palce – hallux valgus – kinesiotaping – YouTube

Ako sami uvidíte po otvorení viacerých videí, tak každé video znázorňuje tejpovanie vbočeného palca trochu odlišne. Vyberte si to, ktoré vám najlepšie vyhovuje. Sledujte aj prvé vaše pocity pri chôdzi. Mali by ste pri tom pocítiť úľavu, zlepšenie pocitu z chôdze.

V každom prípade, tajpy by ste na nohe nemali nosiť z hygienických dôvodov dlhšie, ako tri dni. Potom nohám doprajte na dva dni oddych a následne si spravte nový tajping. Po čase v tom získate dobrú prax. Ak použijete dve farby tajpov, bude to vyzerať v lete dokonca celkom pekne.

Priečne stiahnutie chodidla – priblíženie vybočeného prvého a piateho metatarzu nohy má aj ten efekt, že čiastočne vrátite priehyb aj spadnutej priečnej klenbe.

Pretože je čas, začať si vymieňať na našom facebooku aj osobné skúsenosti, mám prosbu aby ste tu vašimi doterajšími skúsenosťami nešetrili:

Spomeniem tu knižku Stravou k paličke? Je to knižka, ktorá hovorí o minerálnej výžive a predávkovaní v našej dennej strave. Zvlášť o negatívnom vplyve prebytku fosforu na naše pohybové ústrojenstvo po 40 – ke, ale aj o kolagéne a mnohých zaujímavých veciach súvisiacimi so správnou výživou. Objednajte si ju, sú na ňu dobré referencie, 8-9 bodov z desiatich.

Iste ste už počas predchádzajúcich pokračovaní získali, či máte osobné praktické skúsenosti s halluxom. Ak si myslíte, že vaše skúsenosti sú naozaj zaujímavé a užitočné pre iných, tak napíšte o nich na facebook zdravekolena.sk. Na titulnej stránke kliknite na jeho ikonku, facebook sa vám otvorí. Je dôležité, aby bola medzi návštevníkov tejto stránky k pohybovým témam aj diskusia. Osobné skúsenosti, ktoré tam napíšete budú pre mnohých veľmi užitočné. Prax a informácie o nech sú veľmi dôležité.

16.pokračovanie

Dnešné pokračovanie bude krátke. Súvisí s troma stredovými prstami

Dobre sa pozrite na obrázok skeletu pretvoreného chodidla v úvode. Vidíte, ako sú pri haluxe sú tri stredové prsty natlačené na sebe. Musíme ich od seba postupne odtiahnuť – vrátiť do pôvodnej polohe. Pretože za desaťročia chodenia v úzkych topánkach sa šľachy medzi nimi stiahli a v tejto polohe sa nielen už fixovali, ale aj stuhli. Musíme ich znova vrátiť do správnej polohy.

Budeme to robiť tak, že napríklad pri sledovaní TV medzi tieto prsty nôh, teda do V- prstov na 30 sekúnd zastrčíme tri prsty ruky a budeme sa snažiť tlakom prsty prstov tlačiť smerom do osi chodidla, aby sa prsty od seba odťahovali až prsty celé do medzier zapadli. Tým budeme prsty nôh od seba aj bočne odďaľovať. Samozrejme, zo začiatku to bolí. A dosť, ak už máte chodidlo rokmi pretvorené. V ideálnom stave, pri zdravých nohách totiž zasuniete medzi chodidlové prsty všetky tri prsty rúk bez akýchkoľvek problémov, a nebude to bolieť. Ale už pri haluxom veľmi poškodených chodidlách to ide s ťažkosťami, prsty sa od seba oddialiť len tak po desaťročiach nechcú, šľachy medzi nimi sú už veľmi skrátené a stuhnuté, preto to bolí. Bolesť znamená že sa naťahujú skrátené šľachy. Ak to nejde pre veľkú bolesť naraz, skúšajte to zo začiatku iba po jednom prste a až postupne pridávajte ďalšie prsty. Používa sa pri tom technika strečingu. Teda prst zasunieme na 30 sekúnd, potom 5 sekúnd dotlačím ku koreňu prstov a prst vyberieme.

Dá sa na trvalejšie odďaľovanie prstov využívať na to špeciálne vyrábané gumeno – gélové vložky, ktoré si viete zakúpiť v predajni „Ortopedické pomôcky“ a to od rôznych výrobcov, sú ponúkané vo viacerých tvaroch Niektorý si určite vyberiete.

Účel tohto cvičenia prstov je to, aby stuhnuté chodidlo v dôsledku skrátených šliach medzi prstami sa uvoľnilo a mohli sme prejsť na sfunkčnenie úponov v ploske nohy, čo začneme robiť cca o dva týždne.

17. pokračovanie

Dnešné pokračovanie sa bude venovať oživovaniu a precvičovaniu systému šliach a jemných svalov v ploske našej nohy.

Niekedy ľudia chodili iba bosí. Ešte v 19. storočí ak dedinčania išli do mestečka na trh, išli bosí a až pred mestom si obuli čižmy. Títo ľudia netrpeli na halux, všetky svaly a šľachy chodidiel mali na svojich miestach a perfektne im fungovali. Až úzke a módne vytvarované topánky začali v 20. storočí spôsobovať deformácie. Návrat k pôvodnému spôsobu chodenia predstavuje smer topánok bar foot – to sú topánky, ktoré sú tvarovo prispôsobené prírodnému tvaru chodidla. Aj podrážka je tomuto spôsobu chodenia prispôsobená. Pre ludí s haluxom sú topánky typu bar foot prirodzenejšie a mali by im pomôcť. Mohli by si ich preto časom zaobstarať. Predávajú sa často v na to špecializovaných bar foot obchodoch. Ale jedny takéto topánky stoja aj okolo 150 Euro.

Ľudia sa samozrejme prvý krát boja investovať takúto veľkú sumu. Budú mi tieto topánky na niečo zdravotne dobré? Nebudem ľutovať túto investíciu? Pre týchto ľudí mám jednu radu. Týmto topánkam sa dosť podobajú vlastnosťami topánky do vody, ako ich určite poznáte z predajných stánkov pri mori a športových obchodov. Sú mnoho krát lacnejšie. Možno dokonca máte dokonca takéto topánky do vody už aj doma – kúpili ste ich predvlani pri mori, ako ochranu proti morským ježkom. Preto majú pevnú podrážku, odolnú voči prepichnutiu. Vyberte si tieto topánky, čo vyzerajú trochu ako balerínky, sú teda celkom pohľadné, zvlášť v lete a skúste v nich istú dobu po vonku chodiť – používajte ich na nerovných povrchoch v prírode a skúmajte, ako sa pri pohybe po nerovnostiach (napríklad po štrkovej ceste, či po povrchu v lese) cítite. Samozrejme, keď je pekné a teplé počasie. Po dvoch týždňoch testovania už približne budete vedieť, do čoho pri kúpe bar foodových topánok pôjdete.

Topánky bar foot si môžete ale lacno obstarať aj tak, že si ich môžete na mieru doma ušiť sami – sú také stránky na internete, kde si návod aj materiál na nemôžete objednať. Môžete si tak ušiť doma rôzne vzory, rôznych farieb, ak sa vám bude dariť, môžete ich ušiť a darovať aj jednotlivým členom rodiny.

Takže skúste si teraz v skrini v škatuli s vecami k moru nájsť vaše topánky do vody, alebo si ich teraz kúpte, najlepšie praktickej čiernej farby. Najbližšie 1 – 2 týždne ich vonku pri chôdzi testujte, ako budete cítiť nerovnosti povrchu. Keďže som to sám skúšal, celé týždne v nich chodil, je to celkom príjemné. Aj keď sú odolné voči morským ježkom a ostrým skalám a ich podrážka je veľmi odolná proti prepichnutiu, napriek tomu je samozrejme dobré sledovať, kde s nimi stúpate.

18. pokračovanie

Dnes sa budeme venovať malíčkom na našich chodidlách.

Aj keď sú malé, sú veľmi dôležité. Viacej, ako si myslíme. Prsty sa pri chôdzi otvárajú ako vejár a chodidlo sa o ne opiera. Čím je vzdialenosť palca a malíčka väčšia, tým je naša stabilita pri chôdzi lepšia. Je to trojuholník, resp jeden z vrcholov trojuholníka.

Skúsme teraz, ako sme na tom s našou stabilitou:

Postavte sa bosí na jednu nohu a druhé chodidlo si priložte ku kolenu . Potom toto chodidlo pomaly vystrierajte pred seba. Je to jeden z cvikov jogy na posilňovanie stability. Roztancovali ste sa pri tom, alebo nie?

Pokiaľ stojíte na jednej nohe, stojíte na troch bodoch plosky – päte, čo je jeden vrchol a dvoch vrcholoch: polguliach palcového a malíčkového haluxu. Tieto haluxy sú ale ešte predĺžené prstami. Takže tento základný trojuholník je ešte predĺžený a stabilizovaný poslednými článkami všetkých piatich prstov. Všetky brušká prstov majú pevne dosadať na zemi, aj preto sa posledné články prstov dajú vyhnúť o 20° smerom nahor. Samozrejme platí to aj pre posledný malíčkový článok. Ako na tom s kontaktom brušiek prstov s podlahou ste, dobre uvidíte napríklad pri MP-MP masáži, ktorá je jedným z blogov na tejto www stránke. Pozrite sa pri jej vykonávaní po čase dole. Na kachličkách dobre vidno odtlačok vašich chodidiel. Pekne vidno aj korálky vašich prstov. Vidno všetkých päť odtlačkov brušiek prstov, alebo niektoré chýbajú? Dotýkajú sa vaše malíčky podlahy, alebo sú vo vzduchu? Ak nie, preskúmajte si vaše malíčky. Nie sú aj skrútené?

Na jednom chodidle často máme až 2 buniony (anglicky bunion = redkvička), teda až dva haluxy. Veľký a malý. Ten malý halux je malíčkový halux. Mnohí ho doteraz nespozorovali, ale on tam už tiež môže byť. Vzniká z iných dôvodov, ako aj ten veľký. Zároveň s veľkým haluxom by ste mali riešiť aj malý – malíčkový. Rieši sa vylúčením topánok s bočným tlakom topánky- čo sú napríklad topánky v tvare písmena V. Nahradíme takéto utiskujúce topánky voľnými, najlepšie bar footovej obuvy. Špicaté topánky v tvare písmena A si už nekupujte. Ak takéto topánky chcete mať do divadla, prezuje si ich v šatni.

Čo sa týka malíčka, býva často vtlačený ďaleko od bočnej vonkajšej línie chodidla. Často je malíček dokonca aj abnormálne skrútený. Zistíme to tak, že ostatné nechty sú vodorovné, pričom ten malíčkový je dajako čudne stočený.

Malíčkom zväčša nevieme vôľou samostatne pohnúť. Pritom bábätká malíčkami bežne pohybujú a snažia sa ním niečoho zachytiť. To ukazuje, ako sme svoje chodidlá a prsty na nohách roky zanedbali.

Čo s tým?

V jednom z pokračovaní je popísaná mobilizačná masáž prstov. Prečítajte si ju znovu. Cvičíte prsty každý deň pri TV? Pri jej uskutočňovaní majte na mysli, že malíček už bol vtlačený a natočený. Preto pri jedinom tomto prste sa snažte pri masáži malíčka malíček aj mierne vytáčať do správnej polohy, samozrejme to nepreháňajte. Úspech bude, ak aspoň zastavíte ďalšie natáčanie malíčka.

19.pokračovanie

Dnes budeme hovoriť o topánkach pre doma. Nemali by sme doma nosiť vyšmatlané papuče, ale mali by sme si obstarať pohodlné sandále pre doma. Prečo?

Predože doma chodíme po úplne rovnej ploche. A pretože doma pri chôdzi trávime veľkú časť dňa, aj tento čas musíme využiť na naprávanie deformovaných chodidiel našich nôh a nie si ich na rovnej ploche kaziť. Pre ten účel by sme si mali obstarať topánky, ktoré naše chodidlá liečia. Budem tu trochu robiť reklamu firme Birkenstock: Nemecká firma Birkenstock pred vyše sto rokmi vyvinula skvelé liečebné topánky, dodnes je tento typ topánok chránený ochrannou značkou.

Topánky typu birkenstock majú pre nás viaceré výhody: 1. Uchytenie palca je spravené tak, že:
udržuje palec v správnej polohe
2. jamka pod palcom a bočné vyvýšenie palec gravitačne udržujú palec v správnej polohe. Nedovolia mu posunúť sa nesprávne k susedným prstom.
3. Pre plosky nohy je výhodné, že majú anatomicky vytvarovanú celú spodnú časť topánok. Všetky tieto opatrenia napomáhajú liečiť hallux valgus. Skúste si zohnať aj vy takéto topánky a noste ich pre doma.

V princípe by sme teda mali nosiť dva druhy topánok:

Na doma – na rovné a tvrdé povrchy topánky typu birkestoock

Na von – na hrbolaté a mäkké povrchy topánky typu barfoot.

Ak sa to dá, mali by sme čo najviac chodiť bosí, prípadne používať ako ochranu nôh v prírode mäkké šľapky (napríklad topánky do vody), aby vnútro plosky bolo aktivované a začali sa uvoľňovať skrátené šľachy a posilňovali sa ochabnuté svaly v chodidle.

20. Pokračovanie

Na uvoľnenie skrátených väzív v chodidle a uvoľňovaniu drobných svalov v chodidle potrebujeme čo najviac chodiť bosí. V byte tiež, ale keďže podlahy sú tu rovné, musíme si trošku pomôcť.

V byte sú niektoré miesta, kde stojíme na jednom mieste dlhšie. Je to miesto v kúpeľni pri umývadle a v kuchyni pri kuchynskom drese, prípadne aj pri sporáku. Na tieto tri miesta si namiesto koberčekov zoženieme hrubšie, gumené štrukturované rohože. Dôležité je, že ak ich budete kupovať, tak si ich na boso otestujte. Musia tlačiť až do hĺbky chodidla. Pri každom státí na takejto rohoži budeme naše chodidlá hĺbkovo masírovať a tým svaly a šľachy uvoľňovať.

21. Pokračovanie

2.( KONTROLNÉ) ZMERANIE NÁKLONU HALLUXU

Medzi čítaním prvého pokračovania a týmto 15. pokračovaním už uplynulo (pokiaľ ste pokračovali podľa návodu) niekoľko mesiacov.

Je najvyšší čas, skontrolovať, ako sa vaše halluxy medzi tým zmenili. V úvode blogu ste dostali pokyn si vaše náklony ľavého a pravého halluxu zmerať na papiery A4 a papiere si odložiť/archivovať. Nájdite si teraz tieto odložené A4, budeme ich potrebovať. Znovu uskutočníme príslušné 2.meranie na vašich chodidlách, zmeriame vybočenia pomocou uhlomeru v stupňoch.

Tu zopakujem návod: Postavte sa na papier A4 pravým chodidlom a okreslite vonkajšiu líniu celej dĺžky palca. Následne orysujte čiaru – líniu medzi pätou a vonkajšou stranou nohy. Potom papier zoberte a na stole už pomocou pravítka dokreslite dve čiary/línie.

1.líniu medzi nechtovým článkom palca a kĺbom palca – halluxom.

2. čiaru vnútornej línie chodidla ( pravítko spojí okraj päty s okrajom halluxu) čiaru o niečo predĺžte.

Teraz pomocou uhlomera zmerajte ostrý (vnútorný) uhol, ktorý tieto dve čiary zvierajú. Uhol môže byť medzi 5°až 35°.

To isté zopakujte aj pre ľavú nohu.

Zoberte starší výkres a dole napíšte dnešný dátum a zmeraný uhol. Porovnajte veľkosť – pôvodného uhlu a dnes nameraný uhol. Vidíte, či sa vám darí uhol halluxu zmenšovať, čo by vás malo povzbudiť. Alebo sa vám zhoršil?

Všeobecne vbočenie sa raz začalo a postupne s rokmi nebadane narastalo. Úspech je, akoby čas vracať späť! Postup veľkej ručičky (čo určuje uhol halluxu ) treba otočiť, alebo aspoň zastaviť. Aj zastavenie je už dobrý úspech.

Napíšte mi po 2.meraní, na e-mail: zdravekolena1@gmail.com ako sa vám podarilo váš hallux zastaviť či o koľko sa zmenšil a za akú dobu. Veľmi to aj mňa povzbudí (minimálne v písaní tohoto blogu).

Nabudúce sa možno už budeme venovať trigger pointu vbočeného palca, teda spúšťovému bodu, ktorý sa pre hallux valgus nachádza na vonkajšej strane lýtka.

Milý čitateľ, dočítali ste až sem. Úprimne ma zaujímajú vaše skúsenosti . Budem rád, ak mi o nich napíšete na e-mail: zdravekolena1@gmail.com .

Podporíte ma aj kúpou mojej knihy https://www.stravoukpalicke.sk/tlacena-kniha/

Ak pokladáte túto www stránku za užitočnú, a pomohla Vám radou, na jej prevádzku môže prispieť malým finančným darom 50 centov zaslaním na účet:

Tatra banka SK 03 1100 0000 0029 1291 7822

Vďaka za prípadnú podporu!

ďakujem, autor.

Možno aj Vás bolia kolená. Myslíte si, že je to dedičné, že to ide s vekom Pomáham ľuďom porozumieť, prečo trpia neznesiteľnými bolesťami kolien, nepríjemnou bolesťou bedier, či drobných kĺbov. Dnes viem a chcem pomôcť všetkým ich pohybové ústrojenstvo vrátiť späť v čase. Vysvetľujem prečo, ako a čo zmeniť, aby ste sa aj vo vyššom veku cítili opäť pohybovo slobodní!Môj príbeh si prečítajte tu>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.