Prečo denne 5 km chôdze?

Kvôli trom veciam: Kvôli dobrému odvodu lymfy, kvôli dobrej výžive chrbticových platničiek a kvôli pohybu hrubého čreva

  1. Pokračovanie: Kvôli dobrému odvodu lymfy!

Stále málo ľudí vie, čo je LYMFA a prečo je u ľudí taká dôležitá. Pre ľudí je mimoriadne významná, pretože lymfa nám z tela odvádza splodiny a cudzorodé látky. Väčšina ľudí si myslí, že splodiny, či výlučky buniek z tela odvádza krv. V konečnom dôsledku to síce je tak, ale až na úplnom konci, (ešte si o tom povieme). Na odvádzanie škodlivých splodín z tela slúži špeciálny systém, nazývaný LYMFATICKÝ SYSTÉM.

Môžeme si ho priblížiť tak, že v tele sa jedná o akoby kanalizačný systém, ktorý z tela sťahuje splodiny, zbavuje aj najvzdialenejšie miesta tela splodín, ktoré vznikajú pri fungovaní buniek ľudského tela. Lymfatický systém zabezpečuje odstraňovanie metabolitov, teda škodlivých látok z medzibunkového priestoru.


Ľudia, zvlášť tí starší, by mali denne prejsť asi 5 km, aby im odvod splodín z tela cez lymfatický systém dobre fungoval!


Povedzme si teraz niečo o lymfatickom systéme. Veľmi sa podobá tomu krvnému, ale líši sa v priemere lymfatických ciev a vlásočníc – lymfatické cievy a kapiláry sú menšie, iba 1/3 prierezu krvných. Aj tok lymfy je v nich preto pomalší. Aristoteles ich popísal ako cievy s bielou krvou. Tá ním spomínaná biela krv je lymfa. Zloženie má podobné, ako má krvná plazma. Do tejto lymfy bunky tela vylučujú svoje metabolity cez svoje bunkové steny. Cez lymfatické vlásočnice tieto splodiny telo nasáva a následne cez ne odvádza do obličiek. Tok lymfy je iba jednosmerný, smerom k obličkám. Cieľovou stanicou lymfy sú teda obličky, ktoré znečistenú lymfu prefiltrujú, metabolity telo vylúči močou a vyčistená lymfa sa znovu krvou vracia do tela. Krvné vlásočnice ju znovu už čistú dopravia až k bunkám a cyklus sa zopakuje.

Pohyb lymfy nezabezpečuje srdce, lymfa nemá žiadnu osobitnú pumpu. Lymfa sa do pohybu, od posledných kapilár v končekoch prstov až k hrudi (kde je lymfatický systém cez ductus thoracitus zaústený do krvného obehu), dostáva predovšetkým pohybom tela, teda činnosťou svalov. Kontrakciami svalov, dýchaním, či v najjemnejších vlásočniciach iba prostredníctvom pulzovej vlny v tepnách. Už z toho je zrejmé, aký je pre človeka a pre lymfatický systém pohyb dôležitý, bez fyzického pohybu sa mu spomaľuje tok lymfy a zhoršuje sa mu odvod metabolitov. A naopak, ak sa pravidelne pohybuje, je jeho telo dobre zbavované metabolitov z tela. Ak človek v nemocnici dlho leží, zastavuje sa mu aj lymfa a telo tým trpí, má pocit ťažoby.

Ako tento pohyb funguje? V zberných lymfatických cievach sa v pravidelných rozostupoch nachádzajú drobné spätné klapky. Pri každom kroku sa lymfa vďaka práce svalov, vo vlásočnici, či cieve o niečo stlačí a obsah vytlačí v jednom smere. To umožňujú klapky v stenách. V lymfatických cievach nôh pri krokovom náraze spätné klapky uzatvoria prierez ciev a tým zabránia spätnému toku lymfy. Pri každom pohybe svalov sa tak časť lymfy vytlačí, akoby vypumpuje v smere k obličkám, ktoré nakoniec lymfu prefiltrujú. Škodliviny odídu potom s močom a očistená lymfa sa s krvou vráti spolu aj s novou výživou, k bunkám.

Nohy sú druhé srdce
Predovšetkým nohy fungujú ako výtlačná pumpa lymfatického systému, pretože sú úplne dole a nie je ľahké tlačiť lymfu nahor oproti gravitácii. Nohy sú pre lymfu preto druhým srdcom. Preto je veľmi dôležité, aby sme pravidelne chodili, mali nohy zdravé, aby sme mali aj zdravé kolená, aby nás neboleli a nebránili nám pohybovať sa. Aby sme si každý deň mohli spraviť 5 km prechádzku, pri ktorej nás naše nohy rýchlym pohybom pomôžu zbaviť sa vďaka výtlačeniu lymfy z nôh a tým škodlivín. Týchto 5 km dennej dávky chôdze sú veľmi prospešné pre naše zdravie. Ak môžete ísť napríklad do práce, či obchodu peši, choďte kvôli tomuto vždy radšej peši.

Čo robiť, ak ste napríklad v nemocnici na lôžku?
Je zrejmé, že pokiaľ ste niekoľko dní bez pohybu, tok lymfy sa veľmi spomalí. Človek to cíti ako pocit ťažoby, únavy. Telo, medzibunkový priestor je postupne stále viacej zaplavený škodlivinami. Celé telo vás môže začať bolieť. Vtedy namiesto pohybu a našich nôh môže nastúpiť náhradná lymfatická pumpa a to sú ruky. Nimi si sami svojpomocne môžeme spraviť MANUÁLNU LYMFATICKÚ MASÁŽ. Môžeme si ju na sebe po istom zaškolení vykonávať sami. Pre našich blízkych, čo sú v nemocnici, im ju tu počas návštevných hodín môžete vykonať aj Vy. Budú sa potom cítiť oveľa lepšie.

Je to trochu iná masáž, akú poznáte. Robí sa povrchovo veľmi jemne, akoby pomalým hladením pokožky vždy smerom k hrudi (lymfatický systém sa nachádza tesne pod kožou) a trvá oveľa dlhšie ako bežná masáž. Netreba ani tlačiť, ako pri bežnej masáži. Dôvod je ten, že prierez ciev je veľmi malý, musí sa dať tekutine čas, aby sa lymfa cez tenké cievy pretlačila. Masážne pohyby smerujú v smere toku lymfy, teda smerom k strednej hrudi, nikdy nie proti (teda nie povedzme od pása k palcom, to by sme lymfu do nôh vracali) a uskutočňuje sa po sekciách, pričom sekcie sa začínajú od zhora nadol, teda od hlavy. Čiže sekcie sa nezačínajú masírovať od prstov, ale sekcie vyprázdňujeme naopak, od hlavy, pretože sa najprv musia vyprázdniť horné lymfatické uzliny, aby mala lymfa zo spodu kam vtiecť. Preto najprv musia byť uzliny najbližšie k hrudi prvé vyprázdnené. Postupuje sa potom po sekciách postupne nadol, až dôjdeme ku končekom prstov nôh. Dôvod je ten, pomôžeme si pomôckou Plný pohár nenaplníš. Najprv musíme vyprázdniť predchádzajúcu vyššiu sekciu, aby mala kam natiecť lymfa z nižšej. O lymfatickej masáži viac si snáď povieme niekedy nabudúce.

Ľudia s problémami opúchajúcich nôh, čo je vlastne neodtekajúca lymfa, často pravidelne chodia na lymfatické masáže (trvajú vyše hodiny). Tieto masáže prinášajú okrem fyzickej, aj psychickú úľavu, pretože masáž je veľmi príjemná. Lymfatická masáž opuchnutých nôh je dôležitá, pretože táto masáž zbaví končatiny zastavenej lymfy a tým v nohách zlepší svalovú činnosť a odstráni nepríjemný pocit únavy nôh.

Najlepšia lymfatická masáž je pravidelná chôdza. Naše nohy sú najlepšou pumpou, nohy sú srdcom pre náš lymfatický systém.

2.pokračovanie – PLATNIČKY

Ďalším dôvodom pravidelnej 5 km chôdze je udržiavať si dobrý stav medzistavcových platničiek chrbtice. Tieto platničky sú tvorené chrupavkovitou látkou. Sú to akési tlmiče v tvare medzikrúžkov medzi našimi stavcami. Musia byť zdravé, aby boli pružné a aj primerane hrubé.

Ich výživa neprebieha pomocou krvného zásobovania – chrupavky neobsahujú žiadne žily a krvné vlásočnice. Ich výživa prebieha inak, prestupom synoviálnej tekutiny priamo cez ich opláštenie – takto sú vyživované. Splodiny sú zase vytláčané z platničiek cez ich plášť von a metabolity odvádza ich lymfatický systém. Systém výmeny živín prebieha nasávaním a vytláčaním tejto tekutiny z platničiek pri stláčaní a rozťahovaní platničiek pri pohybe. Môžeme si to predstaviť tak, že v umývadle stlačíte a uvoľníte špongiu vo vode – najprv z nej vodu vytlačíte a potom sa do nej zase voda nasatím vtiahne – nasaje. Ako sa takéto pumpovanie zabezpečí? Hádate správne, pri chôdzi. Každý krok predstavuje pre platničku aktívne nasatie živín a následné vytlačenie metabolitov. Preto je veľmi dôležitá chôdza, pri 5 km chôdzi platnička absolvuje okolo 6.500 takýchto nasatí a stlačení. Pri každom kroku, otrase, jednu a vždy do nej vnikne trochu živín a vytlačí sa trochu nečistôt. Tak sa platničky dobre vyživujú.

Tým, ktorí trpia na bolesti krížov, na bolesti bedernej chrbtice, treba z praktických skúseností iných odporučiť nasledovné: Podstatne sa im zlepší zdravotný stav, keď začnú chodiť na pešie 5 km vychádzky. Dovtedy strádajúce platničky zlou výživou sú odrazu lepšie vyživované, regenerujú sa, bolesti chrbtice následne s každým ďaľším dňom ustupujú. Chorým na chrbticu sa ako liečebná terapia preto predpisuje každodenná chôdza.

Vedeli o tom intuitívne aj naši predkovia. Práve efekt dobrého odvodu lymfy a regenerácie platničiek je základom príslovia: „Pohyb je zdravie“. Nezabúdajte na to!

3.Pokračovanie – HRUBÉ A TENKÉ ČREVO

Dobré zažívanie tiež je závislé od pravidelného pohybu. Každý kto po dlhšom období bez pohybu absolvoval dlhší výlet v teréne, po prejdení aspoň 15 km chôdze je na konci dňa prekvapený. V hrubom čreve je usadených mnoho splodín, ktoré sa až mnohých otrasoch uvoľnia z povrchu hrubého čreva. Tiež sa otrasmi pozitívne stimuluje perystatika tenkého čreva a dostanú sa do pohybu čiastky tu na povrchu čriev usadenej staršej nespracovanej potravy. Práve otrasy nôh v horskom teréne, ale aj pravideľný večerný beh a otrasy pri dopade na päty spôsobujú, že obsah čriev sa uvoľňuje a obsah čriev sa dostane do správneho pohybu. Črevný trakt začína žalúdkom a končí o 40 cm nižšie. Hrubé črevo začína slepým črevom a po dvoch oblúkoch smeruje nadol. Gravitačne sa teda pri otrasoch pomáha starému obsahu čriev odísťčrevný trakt. Týmto spôsobom sa steny tráviaceho traktuj prekrvia, zvnútra očistia a jeho zdravotný stav sa zlepší.

Milý čitateľ, dočítali ste na koniec tohto blogu. K téme môžete pridať aj svoje skúsenosti a poznatky na facebook. zdravekolena.sk, alebo napíšte autorovi na e-mail:

zdravekolena1@gmail.com

Ak pokladáte túto www stránku za užitočnú, a pomohla Vám radou, na jej prevádzku môže prispieť malým finančným darom aspoň 50 centov zaslaním na účet:

Tatra banka SK 03 1100 0000 0029 1291 7822

Vďaka za podporu!


Štítky:
Možno aj Vás bolia kolená. Myslíte si, že je to dedičné, že to ide s vekom Pomáham ľuďom porozumieť, prečo trpia neznesiteľnými bolesťami kolien, nepríjemnou bolesťou bedier, či drobných kĺbov. Dnes viem a chcem pomôcť všetkým ich pohybové ústrojenstvo vrátiť späť v čase. Vysvetľujem prečo, ako a čo zmeniť, aby ste sa aj vo vyššom veku cítili opäť pohybovo slobodní!Môj príbeh si prečítajte tu>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.