MIKROBIÓM

Prečo sem zaraďujem blog o mikrobióme?

Pretože pokiaľ ho máme zlý, prejaví sa to po čase aj bolesťou našich kolených a iných kĺbov.

Bakteriálny obsah čriev, čiže baktérii, ktoré žijú na vnútornom povrchu čriev, je pre človeka oveľa dôležitejší, ako si väčšina ľudí myslí.

1. POKRAČOVANIE

Máme správne zloženie mikroflóry ?

O tom sa viete dozvedieť z dvoch vecí.

Každý deň, dva tri krát denne, sa o tom dá presvedčiť v malej miestnôstke so srdiečkom. A to úplne zadarmo, musíte len o tom vedieť ako.

1. Ak má vaša črevná mikroflóra správne zloženie,  nebudete v nej na záver vôbec potrebovať toaletný papier. Je to tak. Po použití, ak máte mikroflóru zdravú, zostane tento papier čistý. Ale čím viac toaletného papiera budete potrebovať, tým je vaša črevná mikroflóra viac narušená.

2. Ak túto miestnôstku po vás môže bez problémov hocikto okamžite navštíviť, pretože vzduch tu zostáva v podstate bez zápachu, máte zdravý mikrobióm. Ak ale po sebe zanecháte nevábny odór, mali by ste sa zamyslieť, či niečo nerobíte zle a niečo a čo s vašou mikroflórou v črevách urýchlene spraviť.

Pokiaľ v bode 1 ani v bode 2 nevyhoviete, zrejme už dlhšie máte v črevách usídlené nesprávne baktérie. Máte zlú, či ináč povedané narušenú mikroflóru (hovorí sa tomu odborne aj disbióza) a váš organizmus sa tým dennodenne trápi. Prečo? Pretože nesprávna črevná mikroflóra, produkujú množstvo rôznych látok, chemikálii, ktoré niektoré nám škodia. Ich prítomnosť a denná produkcia v čreve je, ako by ste užívali nesprávne lieky. Viaceré neželané chemikálie sa dokážu cez vnútorný povrch čreva vstrebať do tela.  Treba si uvedomiť, že všetky mikroorganizmy proti sebe neustále bojujú o životný priestor a to automaticky znamená produkciu útočných chemických zbraní, ktoré pri boji proti iným mikroorganizmom využívajú. Chemické látky, produkujú črevné mikroorganizmy v črevách, aby pre seba získali väčší povrch hrubého čreva.

To je jedna skupina chemických látok, nazvime ich bojové. Ale všetky baktérie aj ako prejav svojej bežnej životnej aktivity zo seba vylučujú aj „exkrementy“ odpadové látky , kde sú zase iné chemické látky. Mnohé metabolické výlučky obsahujú alergény, či jedy…

Treba spomenúť, že niektoré mikroorganizmy zo svojich tiel naopak vylučujú užitočné látky. Spomeňme tu produkciu vitamínu K, či vitamínov zo širokej skupiny B niektorými mikroorganizmami v hrubom čreve.

Nakoniec ešte spomeňme, že nie všetky chemikálie, ktoré produkujú mikroorganizmy v črevách sú známe, ale prebieha stále ich intenzívny výskum..

Iba pomerne nedávno vedci obrátili pozornosť na hrubé a tenké črevo a na tu prítomný mikrobióm. Pretože zistili jeho veľký vplyv na imunitu a zdravie ľudí.

V tenkom a hrubom čreve zatiaľ vedci identifikovali okolo 1000 druhov tu žijúcich  baktérii. Žije tam ale aj veľa druhov nižších húb a kvasiniek (spomeňme kvasinku Candida), a tiež rôzne bakteriofágy a vírusy.

Čo sa týka baktérii, len malé množstvo druhov z nich je pre ľudí užitočná, zatiaľ sa ich zistilo len asi 20 – 30 druhov. Väčšina zo zaznamenaných 1000 druhov baktérii sa ukazuje ako pre zdravie človeka našťastie ako neutrálnych. Len asi sto druhov črevných baktérii sú pre zdravie človeka vyslovene  škodlivé, až nebezpečné. Prečo?

Pretože :

1. nám v črevách zabíjajú a vytláčajú užitočné baktérie, ktoré tu pre trávenie nutne potrebujeme.

2. produkujú pre človeka nebezpečné toxíny. Spomeňme napríklad baktériu Shigella dysenteria, ktorá v čreve produkuje nebezpečné toxíny a spôsobuje dyzentériu, teda prudké hnačky. Vylučovaním špecifického toxínu zabíja iné baktérie až tak, že v čreve potom onedlho dominuje. Úplne tak naruší zloženie črevnej mikroflóry postihnutých. Predstavte si, že by v našom črevnom trakte dominovali škodlivé mikroorganizmy. To sa deje napríklad pri chorobe úplavici.

Našťastie, čo sa týka množstva, tak väčšina, asi z cca 99% z celkového množstva baktérii v zažívacom trakte sú užitočné, alebo neutrálne. Ale často sa stáva, že rovnovážny stav sa naruší a začnú sa v črevách pomnožovať škodlivé mikroorganizmy. Iste to už poznáte. Stačí omylom zjesť napríklad šošovicovú polievku, ktorá cez noc zostala zabudnutá na sporáku a problém je na svete. Z narušenia mikroflóry sa potom zbierate niekoľko dní, kým sa skončia hnačky a zvracanie. So zvyškami takýchto pomnožených škodlivých baktérií v čreve potom ešte dlhšiu dobu žijete, kým sa správna črevná mikroflóra znovu dostane do uspokojivého stavu. Do čreva sa nám škodlivé baktérie v polievke dostali, vytlačili odtiaľ užitočné baktérie a zaujaté teritórium votrelci už neradi opúšťajú. Dni až týždne trvá, kým ich znovu úplne vytlačia užitočné baktérie. Tie črevu dodáva slepé črevo, o ktorom sa doteraz nevedelo na čo slúži – slúži ako núdzový zdroj správnej črevnej mikroflóry pre prípad, že hnačkami sa obsah našich čriev naruší.

Niekedy je dobré črevám vtedy zvonku pomôcť, ale o tom až neskôr.

Že tam škodlivé baktérie ešte sú, spoznáte na toalete tekutou stolicou a úporným zápachom, pretože prejavom metabolizmu mnohých práve škodlivých mikróbov je aj produkcia špecificky zapáchajúcich chemikálii. Všeobecne hnačky a neznesiteľné plyny sú jasný jav, že v hrubom čreve sa nám niečo zlého udialo a deje a musíme s tým niečo robiť. Hnačky a plyny sú totiž prejavom vzájomného chemického boja baktérii v čreve a znak, že naše užitočné baktérie sú tu porážané. Mnohí naši zabití užitoční bojovníci sú z čreva potom nedôstojne vylučovaní hnačkami. Je dokonca možné, že tie nepríjemné plyny sú v skutočnosti bojové, ktoré majú za ciel oslabiť, či likvidovať protivníka. Ale aj tieto plyny sa žiaľ dokážu vstrebávať cez sliznicu hrubého čreva do krvi a človek ich potom vydychuje pľúcami, alebo uvoľňuje dýchaním cez pokožku, čo je v spoločnosti veľmi nepríjemné. To je problém starých ľudí – majú trochu inú mikroflóru, ako ľudia stredného veku a špecificky voňajú. (ale aj bábätká majú svoju črevnú mikroflóru a špecificky voňajú ako bábätká).

Niektoré škodlivé baktérie, ak sa im to umožní, produkujú pre seba výhodné metabolity, v ktorých sa im dobre darí. To cítime pri privoňaní ku koži – vieme sa tak ľahko detekovať pomnoženie škodlivých mikroorganizmov v našom hrubom čreve. Zistilo sa, tak že aj nemluvňatá a deti majú výrazne odlišnú mikroflóru od dospelých. Preto ich koža ináč vonia. Ak teda chce človek v spoločnosti voňať, musí mať v čreve zdravú mikroflóru !!!

Ako to v čreve funguje?

Baktérie v tenkom a predovšetkým v hrubom čreve obsadzujú jeho povrch, ktorý je kvôli zriaseniu povrchu čreva pomocou klkov neskutočne členitý. Vraj kvôli klkom – výbežkom, plocha čriev predstavuje až plochu futbalového ihriska. Každá baktéria si tu hľadá svoju niku na usídlenie. Ník je na povrchu čriev toľko, koľko je takmer ľudských buniek. Rôzne druhy mikroflóry, jednotlivé druhy baktérii si predstavte ako vojakov, armády či vojská, ktoré proti sebe sústavne bojujú o miesto na život, hľadajú miesto na usídlenie svojho rodu. Bojujú teda o územie. Obsadiť chcú pre seba čo najväčšiu plochu povrchu čreva, kde na klkoch a v nikách bude usídlený iba ich druh. Aby získali celý povrch čriev a z neho vytlačili iné druhy baktérii, používajú napríklad vytesňovanie veľkosťou tela. Ak je baktéria veľká, zaberie miesto pre desiatky menších baktérii. Najväčšia užitočná baktéria je laktobacilus bulgaricus, ukázalo sa preto, že je veľmi užitočná baktéria. Mnohé užitočné baktérie používajú na svoj obranný boj samozrejme tiež chemické zbrane, ale tie, ktoré nám ľuďom neškodia (napríklad kyselinu mliečnu).

Ako už bolo spomenuté, mnohé tieto silné chemikálie sa dokážu cez stenu hrubého čreva dostávať do tela do krvi a ľudské telo chemicky ovplyvňovať. Deje sa to hlavne cez mozog, pretože následne vnikajú do mozgu prinášané tam krvou. Dokázalo sa to iba v poslednom čase – prekvapujúco sa zistilo, že niektoré duševné choroby majú  ľudia so špecifickou mikroflórou. Podobné duševné choroby majú ľudia, ktorý majú v črevách podobnú mikroflóru. Napríklad autisti, ale aj schizofrenici, alebo ľudia s depresiami majú v črevách nápadne podobnú mikroflóru. Prečo je to tak? Pretože chemické látky produkované niektorými v ich čreve rozmnoženými škodlivými baktériami sa prostredníctvom krvi dennodenne dostávajú do ich mozgu a tu podobne ovplyvňujú duševný stav ľudí. Podobne ako psychofarmatické lieky. Pôsobia teda opačne, ako lieky , čiže tu pôsobia ako antilieky. Často stačí ale iba správne upraviť mikroflóru čreva postihnutého a psychické problémy sa zlepšia, alebo dokonca zaniknú.

Musíme hojiť aj poškodené steny čreva. Nové agresívne druhy pšeničných lepkov (gluténu), ktoré sú nepriaznivou súčasťou šľachtenia pšeníc nám roztvárajú ochrannú plochu sliznice tenkého čreva (ako by sa roztrhla ochranná sieť) a cez takto vzniknuté diery priamo vnikajú črevnou mikroflórou produkované chemikálie do krvi. Tu stačí iba obmedziť pšeničné výrobky, stena tenkého čreva sa zahojí. Psychický stav postihnutých sa zlepší, alebo úplne vylieči.

Ako bolo spomenuté, črevné baktérie produkujú aj užitočné látky. Užitočné baktérie vyrábajú napríklad vitamíny skupiny B (B6, B12), či vitamín K7, ktoré sa cez sliznice hrubého čreva tiež vstrebávajú do ľudského tela. Ak takýchto užitočných baktérii máme dostatok, netreba vitamíny užívať vo forme tabliet a ušetríme na ich kúpe v lekárni. Jedná sa tu teda o symbiózu. Človek užitočným baktériám dáva priestor a dodáva potravu a tie mu za to zase vyrábajú potrebné vitamíny a iné potrebné látky. Čiže nezlepšujú iba trávenie, ich účinok je širší – zlepšujú cez produkciu vitamínov dokonca aj imunitu.

Existujú firmy, ktoré vám dokážu zistiť zloženie vašej mikroflóry a následne sa postarať o jej úpravu. Trvá to síce istú dobu, aj to niečo stojí, ale táto možnosť tu je. Dokonca existuje niečo ako transplantácia správnej črevnej flóry do hrubého čreva od prísne vybratého darcu. Takto sa dá dokonca zachrániť život.

2. POKRAČOVANIE

V praktickej nasledujúcej časti vám niečo poviem o možnostiach nápravy mikroflóry a o jej cielenom udržiavaní v dobrom stave.

Ponúkam vám príjemnejšiu a lacnejší spôsob úpravy vašej črevnej mikroflóry, ako je jej transplantácia od vhodného darcu.

Finta spočíva v zabezpečovaní denného prítoku užitočných probiotík, čiže užitočných baktérii trošku upravenou dennou stravou. Nazvime to denné dávkovanie užitočných mikroorganizmov.

Ukazuje sa, že pokiaľ budete denne užívať hoci aj malé množstvo užitočných, tzv. probiotických potravín, je to podobné, ako by ste prijímali probiotické baktérie vo forme tabliet, kupovaných v lekárni ako doplnok výživy.

Aká je to strava?

Sú to predovšetkým živé potraviny pôvodom z horských pasienkov – ovčia žinčica, kozia žinčica, živé jogurty a acidofilné mlieko, ale aj kyslá kapusta. Všetky obsahujú užitočné, zdravé mikroorganizmy, predovšetkým laktobacily. Ich význam tkvie v tom, že všetky nám do tela dodávajú užitočné živé probiotické baktérie. Postačuje, ak ich budeme dodávať síce v malom množstve, ale zato denne!!!

To zabezpečí každodenný prísun  nových, zdravých, silných bojovníkov do našich čriev. Čerstvé baktérie nám budú z čriev vytláčať škodlivé baktérie. Tým sa v hrubom čreve zníži produkcii toxických látok a zlepší sa náš zdravotný stav. Viditeľným javom, že to funguje bude pokles spotreby toaletného papiera.

Súputníkom fermentovaných živých mliečnych výrobkov sú aj chutné zeleninové živé výrobky, surová kvasená kapusta a kvasená a fermentovaná zelenina. Viete si ich doma dokonca aj sami pravidelne pripravovať. Sú to tradičné kvasené, fermentované potraviny, ako príklad uveďme našu stáročiami osvedčenú kyslú kapustu z trhu, dnes je u nás módne aj kórejské kimči, ktoré si môžete každý týždeň ľahko a lacno pripravovať sami doma. Návody na jeho prípravu nájdete na webe, stačí si iba zadať slová: príprava a kimči.

Čo sa týka kyslej kapusty, živú si môžete kupovať na trhu, alebo si ju pripravovať doma. Recept na domácu kapustu nájdete tu:

Sudová kapusta – vraj recept zo Stupavy (fotorecept) – recept | Varecha.sk (pravda.sk)

FOTORECEPT: Domáca kvasená kapusta | Dobruchut.sk (aktuality.sk)

Kyslá kapusta | nazdravie.eu (slovenska-kuchyna.sk)

V porci domácej kvasenej kapusty vážiacej 150 g bolo v laboratoriach nájdených 10 000 miliárd živých baktérií. Pokiaľ si v lekárni kúpite 100 g dózu výživového doplnku z lekárne, tak v celej dóze zo 100 pilulami je iba 50 miliárd aktívnych baktérii…

Čo sa týka probiotík zo salaša, treba žiaľ povedať, že niektoré hore spomenuté potraviny od kôz a oviec nie sú dnes vôbec lacné. Treba ich začať preto vnímať preto nie ako hlavnú súčasť stravy (netreba piť denne až jeden liter kozej žinčice, alebo netreba konzumovať denne štvrť kg ovčieho syra) ale treba ich začať vnímať ako dávkovaný liek, ktorý užívame síce v malých denných dávkach, ale zato denno denne.

Nesústreďujme sa tiež iba na jeden druh probiotických potravín. Nekupujte teda iba bryndzu. Radšej si kúpte viacero druhov živých probiotických výrobkov, stačí po menšom, po pol litrovom balení. Napríklad si zakúpte štyri rôzne druhy takýchto výrobkov a poukladajte si ich do chladničky pekne do priehradky vedľa, a každodenne si z každej fľaštičky odpite. Žinčice, acidka, kefíru… dávkujte ich hoci len po lyžičke, alebo len po jednom glgu , ale zato z každého a každodenne. Povedzme aj ráno aj večer. Prečo z každého? Pretože v každom je trochu iné zloženie probiotík. Keby sme napríklad pili výhradne iba samotné acidko, tak by sme takto prijímali iba jednu jedinú užitočnú baktériu – laktobacilus acidophilus. Ak budeme mať v chladničke ale rôzne výrobky, budeme prijímať celé spektrum užitočných mikroorganizmov.

Každá fľaštička pri takomto malom dávkovaní nám vydrží aj týždeň a nestojí nás to potom finančne veľa. Užívame ich obsah síce v malých dávkach, ale zato lacno a hlavne každodennodenne, sústavne, a po ich vyprázdnení si znovu kúpime novú, čerstvú fľaštičku, ktorú si znovu doplníme do chladničky do svojej priehradky s batériou užitočných živých probiotík. Takto si postupne obsah čriev optimalizujeme – vytlačíme z nich po pár týždňoch takmer úplne škodlivé mikroorganizmy.

Viac druhov, dokonca flaštičky žinčice od viacerých producentov, teda z rôznych salašov je pre nás výhodné preto, že v každom a na každom salaši môže byť z hľadiska zloženia užitočných baktérii niečo iného. Budete sa aj čudovať, že štruktúra aj chuť žinčice od rôznych producentov je rozdielna, dokonca podstatne iná, aj keď všetky nesú rovnaké označenie žinčica. Snažíme sa teda do tela nadávkovať čo najširšie spektrum z užitočných baktérii (ako vieme, je ich len 20 – 30 užitočných a nachádzajú sa prirodzene v hore spomenutých potravinách) . Chceme ich získať všetky. V kozej žinčici sú jedny probiotické baktérie, v ovčej sú zase iné… Podobne užívame aj čerstvý ovčí syr. Dnes sa 1 kilo čerstvého ovčieho syra, ktorý je veľmi cenným probiotikom, s celým radom užitočných druhov baktérii,  predáva aj za 18 euro. Nie je teda vôbec lacný. Ale ak ho začneme vnímať ináč, ako dodávateľa správnych baktérii do čreva, predovšetkým ako liek, tak už tak drahý nebude, pretože stačí, aby sme z neho denne zjedli len kúsoček. Čiže nepotrebujeme objemovú potravinu, aby sme sa ňou dosýta najedli. Však ani liekmi sa dosýta nekŕmime. Zdravotne nám postačí, ak si denne doprajeme iba kúsok ovčieho syra. Potom na týždeň stačí, ak si čerstvého ovčieho syra kúpime len 10 deka za 1,80 Eur a každý deň si z neho dáme kúsok, iba po 20 g, vystačí na 5 dní. Ak to vnímame takto, potom to nie je to pre nás vôbec drahé, vychádza to na 36 centov denne. Účinná je aj bryndza, tá našťastie už nie je taká drahá a môžeme jej konzumovať denne objemovo viac, vo forme nátierok na chleba.

Treba si uvedomiť, že sa o našu mikroflóru musíme starať dennodenne, nie iba nárazovo, keď máme črevné problémy. Do nášho čreva musíme najlepšie každodenne dodávať veľa zdravých a silných vojakov. Má sa to stať dobrým zvykom. Na raňajky každý člen domácnosti dostane povedzme malý kalíšok probiotík. Takto si najlepšie spoločne udržujeme a posilujeme náš rodinný mikrobióm, v črevách budeme mať zdravú a silnú armádu pomocníkov. Oni nám budú z čreva vytláčať nesprávne baktérie. V čreve uhniezdnené zlé baktérie nesmieme nechať na pokoji ani jeden deň, sústavne ich treba vytláčať von novým prísunom čerstvých užitočných probiotických baktérii. Preto by sme mali mať batériu čerstvých fľaštičiek s probiotickými kultúrami v chladničke k dispozícii vždy. Našťastie aj v zime sú v špecializovaných stánkoch (farmárska tržnica a podobne – treba hľadať ) v predaji. Niekto môže aj priamo autom navštevovať salaše vo svojom okolí – tu sú ceny navyše najnižšie, aj polovičné.

Pokiaľ si na takýto spôsob minimalistického, ale sústavného použitia probiotík v domácnosti  zvyknite, už onedlho skonštatujete rukolapný výsledok – váš predavač v obchode sa bude čudovať, prečo už nenakupujete tie veľké baly toaletného papiera ako doteraz. A zlepšenie vášho zdravotného stavu príde onedlho za tým. Minimálne by vás mali menej bolieť aj kĺby a kolená.   

3. POKRAČOVANIE

V treťom pokračovaní si niečo konkrétnejšie povieme k užitočným druhom mikroorganizmov. Už bolo povedané, že je ich len približne 20 – 30 druhov, preto tie sú pre nás tak dôležité.

Užitočné mikroorganizmy sa delia do troch hlavných skupín:

1.Laktobacily ( Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus (predáva sa v živej forme v obľúbenom potravinárskom výrobku acidko) , Lactobacillus casei (casei po latinsky znamená syr), Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus…)….

2. Koky mliečneho kvasenia (Streptococcus themophilus, Lactococcus faecium, Lactococcus lactis…) .

3. Bifidobaktérie ( napríklad Bbifidobakterium breve – zaujímavé je, že bábätká po narodení majú v črevách asi 95 % obsah bifidobakterium breve. U dospelých ľudí je to ale už len 5%). Pre bábätká je v lekárňach voľnopredajný prípravok, ktorý obsahuje živú kultúru dvoch kmeňov: Bifidobakterium breve a Lactobacillus plantarum.

Úloha priateľských baktérií je viacero:

 • Zaberajú miesta škodlivým baktériam.
 • vylučujú substancie, ktoré zabíjajú škodlivé mikroorganizmy. Napríklad laktobacily kyselinu mliečnu, ktorá im vyhovuje, ale iným baktériam už nie.
 • produkujú vitamíny a iné látky priaznivé pre človeka
 • Užitočné mikroorganizmy rozkladajú zložité molekuly na jednoduchšie. Tie už vie telo dobre stráviť. Napríklad mliečnym kvasením vyrábajú kyselinu mliečnu, či kyselinu octovú. Tieto zároveň podporujú správnu mikroflóru v hrubom čreve, čiže ako vidíte užitočné mikroorganizmy si sami pre sebe vytvárajú výhodné chemické prostredie a tým zabíjajú škodlivé mikroorganizmy.

4. POKRAČOVANIE

Škodlivé baktérie

V tenkom a predovšetkým v hrubom čreve sa môžu pri zlej životospráve pomnožiť škodlivé baktérie. Nechajme teraz bokom náhodnú konzumáciu infikovanej stravy. Jedná sa teraz o trvalé pestovanie si škodlivých baktérii v tele z neznalosti a teda mať trvalo poškodený mikrobióm v črevách.

Ako si vieme v hrubom čreve vypestovať nepriaznivú mikroflóru? Tak, že im posúvame potravu, ktorú nevedia rozložiť užitočné baktérie. Dá sa to „kŕmením“ takýchto baktérii konzumovaním istým druhom potravín. Takéto potraviny napríklad obsahujú niektoré druhy cukrov, na ktoré naše tenké črevo nevie rozložiť z dôvodu, že nemá na to príslušné rozkladné enzýmy. Dokonca ani užitočné baktérie ich nevedia rozložiť. Preto niektoré druhy cukrov prijaté potravou (existuje celá rada rôznych druhov cukrov) doputujú až do hrubého čreva. Tu sa nimi živia práve tie druhy mikróbov, ktoré sú buď neutrálne (ale produkujú plyny), alebo škodlivé. V každom prípade, tie dve veci, ktorými sa vyznačuje poškodený mikrobión, teda plynatosť a hnačky vznikajú práve z tohoto dôvodu. Prvotným znakom je tvorba nepríjemnej plynnatosti. Potraviny, ktoré dodávajú v tenkom čreve nerozložiteľných druhov cukrov sú napríklad:

 1. Mlieko / a tu cukor laktóza. Mnohí ľudia o tom nevedia, a môžu byť prekvapení. Ale po 40-tke sa u ľudí v tenkom čreve znižuje tvorba rozkladného enzýmu laktázy, čo je enzým, ktorý už v tenkom čreve štiepi mliečny cukor – laktózu. Vo vyššom veku sa už neprodukuje a dôsledok sú vo vyššom veku hnačky a nepríjemná plynatosť. Mlieko teda nie je vždy zdravé – pre niekoho áno, pre niekoho už po 40 – tke nie.
 2. Strukoviny /  tu sú cukry oligosacharidy. Na oligosacharidy ľudia tiež nemajú rozkladný enzým. Aby sa oligosacharidy nedostali do hrubého čreva, je potrebné strukoviny na noc namáčať a vodu pred varením a po prvom vare znovu vyliať a nahradiť novou vodou, pretože sa dokážu uvoľniť do vody, sú vo vode rozpustné. Dobrý kuchár sa ich vie zbaviť.
 3. Kyslá kapusta / trisacharid rafinóza. Ľuďom chýba enzým alfa-galaktosidáza, ktorý tento trisacharid rozkladá, preto aj kyslá kapusta žiaľ spôsobuje plynnatosť. Napriek tomu je kyslá kapusta pre ľudí veľmi užitočná, pretože ju skvasujemu pomocou užitočných baktérii mliečneho kvasenia. Všeobecne prínosy kyslej kapusty sú väčšie ako nedostatky.

Čo sa týka kyslej kapusty – nemusíme ju konzumovať denne. Ale zato pol litrovú fľaštičku naplnenú vodou zo suda čerstvej kyslej kapusty, ktorú nám lacno, možno dokonca aj zadarmo daruje predavač kyslej kapusty je určite veľmi užitočné mať v chladničke. Každý deň je dobré si z tejto vody upiť podobne, ako z fľašky čerstvej ovčej žinčice, alebo z acidka…..

5. POKRAČOVANIE

Plynatosť – Meteorizmus

Pri spracovaní potravy v tenkom a hrubom čreve prirodzene vznikajú plyny. Je to vec naprosto prirodzená. Denne sa uvoľňujú 12 až 24 x. Pokiaľ plyny nezapáchajú, čo je prípad CO2, tak nie je v tom žiaden problém.

Čo je zaujímavé, užitočné baktérie produkujú nezapáchajúce plyny: H2, CO2 a CH3 (čiže metán).

Škodlivé baktérie produkujú ale zapáchajúce plyny, a to problém je. Produkujú NH3 – čpavok – veľmi štipľavý, výrazný plyn, H2S – sírovodík a niektoré aj nepríjemný, zvlášť zapáchajúci plyn merkaptan. Merkaptan pre názornosť tvorí významnú súčasť sekrétu, ktorý vystrekuje pri svojom ohrození severoamerický skunk. Merkaptan sa kvôli bezpečnosti tiež pridáva do zemného plynu, aby signalizoval únik plynu. Takto úporne zapáchajúce plyny nám musia signalizovať, že už máme veľmi narušený mikrobióm a treba s tým rýchlo niečo robiť, pretože tieto plyny sa vstrebávajú cez steny čriev do krvi a vydychujeme ich tak pľúcami, ako aj kožou. A to je problém pre okolie, paradoxne takto postihnutý človek sa sám seba necíti a tak ani nevie, prečo od neho ľudia bočia.

6. POKRAČOVANIE

Dieta na odstránenie plynnatosti.

Táto dieta sa nazýva aj FODMAP diéta, tento technický názov je len skratka prvých písmen sacharidov (viac ďalej).

Táto diéta zároveň aj potlačí množstvo škodlivých baktérii v čreve, pretože im zníži prísun potravy (sacharidov), ktoré potrebujú pre život. Sú to predovšetkým tie sacharidy, ktoré už nevieme z rôznych dôvodov všetky stráviť v tenkom čreve a preniknú nestrávené do hrubého čreva, kde prispejú k rozmnožovaniu zlých mikroorganizmov.

Sú to:

písmeno F – fruktóza (nachádza sa v ovocí a v mede)

písmeno O – oligosacharidy (nachádza sa hlavne v pšenici a strukovinách)

písmeno D – disacharidy (nachádza sa v mliečnych výrobkoch)

písmeno M – monosacharidy (v ovocí)

a

písmeno P – Polyoly (v ovocí a v zelenine)

Niektoré z týchto sacharidov máte problémy vo vašom tenkom čreve stráviť a úplne vstrebať. Musíte teraz začať hľadať, ktoré sú to a následne podľa toho zaviesť diétu FODMaP. Neznamená to, ale že všetky sacharidy sú problém. Možno pre niekoho bude stačiť zaviesť diétu FOP, možno diétu ODP… podľa toho, čo zistíte.

Dôležitá informácia je, že sú potraviny ktoré problémy určite nespôsobujú. Takže tými teraz začneme. Budeme niekoľko najbližších týždňov (1.mesiac až 6 týždňov) konzumovať iba tie a tým si stabilizujeme zažívanie, odstránime zápaly v črevách. Sú to iba tieto:

 • vajcia
 • všetky druhy mäsa
 • sójové tofu
 • bezlepkové obilniny (ryža, kukurica…)
 • z ovocia banány, citróny, čučoriedky, jahody, kiwi, grep, hrozno, melón, pomaranče
 • z mliečnych výrobkov iba tie bezlaktózové, tvrdé syry a „mlieko“ z mandlí
 • zo zeleniny: baklažány, cukety,jarnú cibuľku, mrkvu, papriky, paradajky, olivy, šalát, zelené fazuľky, zemiaky, uhorky.
 • orechy – arašídy, makadamové orechy, mandle, píniové semienka tekvicové semienka, vlašské orechy,

Pokiaľ dosiahnete stabilizovaný stav, čiže máte dobrú stolicu a nemáte plynnatosťž, môžete postupne po týždni pridávajte jednu potravinu, ktorá v horeuvedenom zozname nefiguruje. Napríklad pridáte kapustu. Sledujete, či sa vám stav zhorší, ak sa nezhorší, tak túto môžete bez obáv konzumovať.

A ďalší týždeň pridáte povedzme ovčí jogurt, a ďalší týždeň kravský jogurt, potom kravské mlieko….

Dôležité bude testovanie cibule a cesnahu, pretože sú súčasťou mnohých receptov a dávajú jedlám chuť.

Pokiaľ si takto zostavíte vlastnú diétu FODMaP, tak získate nasledujúce benefity: zlepší sa vám kvalita života, pretože obmedzíte hnačky, menej vás bude nadúvať, klesne nepríjemná plynnatosť. Nadobudnete sebavedomosť v spoločnosti. Oplatí sa teda hľadať v zozname potravím tie pre vás problematické.

7. POKRAČOVANIE – mrkvová polievka

V roku 1908 uskutočnil dôležitý objav, ktorý mohol byť vysvetlený až o sto rokov neskôr. V tej dobe veľa detí zomieralo na hnačku. Dr. Moro vytvoril jednoduchý recept, vďaka ktorému klesla úmrtnosť detí o polovicu. Recept pozostával z jednoduchej mrkvovej polievky:  Pol kilogramu mrkvy sa zmení na pyré, zaleje sa litrom vody, ochutí sa 3 g soli a odparí sa do celkového objemu jedného litra.

Až v roku 2002 sa ukázalo, že v polievke vzniknuté kyslé oligosacharidy zabraňujú škodlivým baktériám prilepiť sa k črevnej sliznici. Ďalšie výskumy ukázali, že vďaka týmto vlastnostiam lieči mrkvová polievka dokonca aj hnačku spôsobenú baktériami rezistentnými voči antibiotikám.

Čo z toho vyplýva, raz týždenne majte dobrý zvyk, variť si mrkvovú polievky, alebo aspoň zeleninovú polievku s vysokým podielom mrkvy.

8. POKRAČOVANIE – vyčistenie čreva zaneseného škodlivými baktériami

Už sme prebrali, ako do tela dostávať užitočné baktérie, probiotiká.

Teraz si povieme, ako jednorazovo odstrániť z tela škodlivé baktérie, a tak si opraviť zlý mikrobióm, ak už pôsobenie zlých baktérii presiahlo ešte tolerovateľnú hranicu. Konkrétne jedná sa o stav hnačiek, čo je kombinácia rýchlych pohybov čriev a vysokej vodnatosti stolice. Tá vodnatosť je v podstate snaha čriev (predovšetkým hrubého) vypláchnuť svoj obsah čreva, v podstate ho znútra akoby vymyť. Na ten účel telo používa veľké množstvo vody, ktorú cez povch čriev vylučuje do hrubého čreva. A telo na tento účel používa také množstvo disponibilnej vody, že telo sa tým veľmi rýchlo dehydratuje a pokiaľ sa mu nepomôže, môže až nastať extrémne smrť. V prípadoch ťažkých hnačiek je pacient odvážaný na JIS kde dostáva na lôžkové oddelenia, aby sa voda infúziami priamo do žíl rýchlo doplnila. Pretože tú, čo iba vypije okamžite s hnačkou vychádza von, čiže sa nevstrebe. Krv zbavovaná vody hustne a extrémne môže nastať aj smrť.

Telu vieme pomôcť jednoducho mechanicky.

Pomoc sa robí svojpomocným výplachom čreva.

Výplach čreva môže byť:

1. pomocou cvikov,

alebo redikálnym spôsobom

2. pomocou irigátora, ktorý si zakúpime za pár euro v lekárni (pozor, nemajú ho v každej lekárni).

Pomocou cvikov : postup cvičenie nájdete na stránke: Stopka Prakshalana – Yogawiki (yoga-vidya.de) stlačte tu ale aj tlačidlo preložiť.

Pomocou irigátora – nie je to vôbec drahá vec, ale je to užitočná vecička, je dobré ho mať vždy v domácej lekárničke pre každého člena rodiny zvlášť. Návod na prečistenie hrubého čreva nájdete v pribalenom návode. Treba povedať, že domáce prečistenie poskytne okamžitú úľavu a pokoj aj na 2 – 3 dni. Samozrejme prečistenie treba hneď kombinovať s okamžitým dopĺňaním správnymi prebiotikami popísanými vyššie, aby vyčistené črevo, ktoré je teraz zvnútra vyumývané a zbavené prevažnej časti škodlivej mikroflóry bolo čím rýchlejšie osídlené znovu zdravými mikroorganizmami.

8.POKRAČOVANIE

CANDIDA

Kvasinky typu Candida nie sú veľmi populárne. Kvasinky súe veľmi malé a vedia sa tak dostať do celého tela, nie len do črevného traktu. Zdravá mikroflóra Candidu drží pod kontrolou, nedovolí sa jej veľmi rozmnožovať. Ale ak sa naruší, Candida sa v čreve rýchlo rozmnoží, narušuje stenu čreva a preniká do krvného obehu, kde uvoľňuje svoje toxické produkty a spôsobuje syndróm deravého čreva. Prejavuje sa to príznakmi, ako chronická únava, tráviacimi problémami ako je hnačka, plynatosť. Neskôr nastúpi aj reumatoidná artritída a depresie. U lekára sa na objednávku dá objednať test stolice na analýzu kvasiniek a viete potom jednoznačne či ju premnoženú v tráviacom trakte máte, alebo nie. Candida má rada sladké a preto ľudia pri jej premnožení tiež majú veľkú chuť na sladké. Candida teda vie chemicky ovplyvniť aj chute ľudí vo svoj prospech, aby sa mohla rozmnožovať.

Candida sa rozmnožuje už počas noci a to na jazyku, na zbytkoch potravy. Zvlášť ľudí čo chrápu a majú počas noci otvorené ústa, pri nádychu candidu vo vzduchu vdýchnu a tu sa kvasinka zachytí na vlhkom povrchu jazyka. Na zbytkoch potravy na jazyku sa potom množí. Ráno ak vyplazíme jazyk vidíme biely povlak na jazyku. Jazyk má byť pritom čisto ružový – to je známka zdravia.

Preto 1. účinnou ochranou proti Candide je to, že vždy pred spánkom si škrabkou na jazyk dôkladne z jazyka odstránime všetky živiny a ústnu dutinu dobre čistou vodou vypláchneme. Až potom ideme spať.

2. ochranou je, že po prebudení nepreglgneme sliny v ústach, ale ideme do kúpeľne, vypľujeme ranné sliny a aj jazyk si tam dôkladne oškrabeme. V nočných hodinách na jazyku vytvorený povlak oškrabeme a tiež vypľujeme do umývadla. Až keď si ústa dobre vypláchneme čistou vodou môžeme si dovoliť po prvý krát ráno preglgnúť. Toto robili mnísi v Tibete a ranné sliny vypľúvali do špeciálnej jamy.

3. Účinnou ochranou je v noci dýchať iba cez nos, kde je filtračný systém – labirint troch prepážok, kde sa candida zachytí v hliene. A nedýchať cez ústa, kde sa nefiltruje nič. Chrápanie sa dá obmedziť nespaním na chrbte, treba radšej používať spanie na boku či na bruchu (sú ľudia, čo vedia spať len na bruchu a nevedia spať na chrbte). Hlučne chrápajúce osoby takmer vždy spia chrbte (pritom odporúčaná poloha pri spánku je na pravom boku).

4. ochranou je hneď ráno po očiste ústnej dutiny napiť sa glgu acidka, alebo žinčice. Mikroorganizmy následne zlikvidujú zvyšnú candidu na jazyku. To môžeme spraviť aj večer – pol hodiny pred spánkom a teda dostatočne pred nočným čistením ústnej dutiny.

To že ste sa candidy účinne zbavili spoznáte podľa toho, že máte jednotný, pekný ružový jazyka, bez bielych máp.

Nabudúce v 9. pokračovaní budeme písať o cestovateľských problémoch a ako správne na ne. Spomeňme naším dovolenkárov neslávne známu Faraónovú pomstu v Egypte, na ktorú veľmi neradi mnohí spomínajú. Teda ako si v turistických destináciách nezavliecť do čriev nesprávne mikroorganizmy.

Ak pokladáte túto www stránku za užitočnú, a pomohla Vám radou, na jej prevádzku môže prispieť malým finančným darom aspoň 50 centov zaslaním na účet:

Tatra banka SK 03 1100 0000 0029 1291 7822

Vďaka za podporu!

Milý čitateľ, dočítali ste sa až sem. Máte iné poznatky k téme mikrobión? Napíšete na e mail: zdravekolena1@gmail.com

Možno aj Vás bolia kolená. Myslíte si, že je to dedičné, že to ide s vekom Pomáham ľuďom porozumieť, prečo trpia neznesiteľnými bolesťami kolien, nepríjemnou bolesťou bedier, či drobných kĺbov. Dnes viem a chcem pomôcť všetkým ich pohybové ústrojenstvo vrátiť späť v čase. Vysvetľujem prečo, ako a čo zmeniť, aby ste sa aj vo vyššom veku cítili opäť pohybovo slobodní!Môj príbeh si prečítajte tu>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.