Kŕčové žily

Kŕčové žily sú nepríjemným problémom nôh, tak estetickým, ale hlavne fyzikálnym. Jedná sa o viditeľné poškodenie povrchových žíl nôh (nie teda tepien, ktoré do nôh krv privádzajú). Žily sú tie, ktoré krv z nôh vracajú späť do srdca a to prácou srdca, Srdce rozdielom krvného tlaku 120/80 proti smeru gravitácie odkysličenú krv z nôh vytláča späť (nahor) do srdca. Ale medzi dvoma stiahnutiami srdca krv v žilách nôh sa na chvíľu takmer zastaví. Keby steny žíl boli hladké, tak by krv mohla pôsobením gravitácie tiecť späť do nôh. A preto sa žily od tepien líšia tým, že sú vybavené veľmi dômyselným zariadením, žilovými chlopničkami . Chlopničky v žilách pôsobia ako spätné klapky – pri poklese tlaku a pri spätnom prúdení krvi sa (pri dobrom zdravotnom stave chlopničiek) klapky uzatvoria, kým sa srdce nezovrie a znovu nestúpne tlak a krv sa dá znovu do pohybu. Chlopničky teda zastavujú neželaný spätný chod krvi, fungujú ako spätné klapky. Samozrejme, chlopničky nie sú v tepnách, ktoré do nôh v smere gravitácie privádzajú, tu by prúdeniu krvi iba zavadzali. Žily sú, kvôli potrebnému miestu pre chlopničky hrubšie, ako žily. Kŕčové žily vznikajú pri poškodení vnútorného povrchu žíl a teda aj týchto chlopničiek z najrôznejších dôvodov, ale najčastejšie kvôli lokálnym zápalom vnútorného povrchu žíl. Steny žily sa môžu vďaka zápalu poškodiť a poškodia sa pritom aj spätné chlopničky. Tak sa môžu steny žíl na poškodených miestach, kde sú zoslabnuté, na tomto mieste, pri zvýšení tlaku krvi roztiahnuť a získať iný tvar, aj inú farbu.

Muži majú asi 6x menší výskyt kŕčových žíl, ako ženy. Často sa ženám vytvoria kŕčové žily pri tehotenstve, príčinu uvediem neskôr.

Na internete nájdete mnoho informácii a teórii o príčinách vzniku kŕčových žíl. Ale o tom, že, kŕčové žily spôsobuje spôsob stravovania, až tak veľa informácii nenájdete.

Zápaly žíl často spôsobuje iba spôsob stravovania a teda nie dedičnosť. Ak hovoríme v tejto súvislosti o dedičnosti, treba si uvedomiť, že často sa v rodinách z matiek na dcéry dedí rodinný obľúbený jedálny rodinný lístok, teda dedičný je len nesprávny spôsob stravovania. Potom sa ale nemôžeme čudovať, že pri nezmennom stravovaní má rovnaké kŕčové žily aj prababička, babička, matka a nakoniec aj dcéra a nezvratne ich bude mať aj vnučka. To ale nie je biologická dedičnosť, ale iba zdedený spôsob stravovania.

O tom, že kŕčové žily skutočne môže spôsobovať iba nevyváženosť stravovania, hovoria dve indície:

  1. Kŕčové žily sa zjavia ženám často počas, alebo krátko po tehotenstve. Treba si uvedomiť, že telo dieťaťa si vtedy z tela matky vyberá pre seba všetky dôležité minerály, teda aj vápnik a pokiaľ matka zanedbá a včas si nezvýši príjem významných minerálov, telo matky sa dostane do minerálnej nerovnováhy, čo sa na žilách dajako prejaví.
  2. indíciou je moja osobná skúsenosť z plavární. Po zisťovaní, ako sa stravujú ľudia, ktorí viditeľne mali nohy postihnuté výraznými prejavmi kŕčových žíl, sa mi na 95% potvrdilo, že nimi postihnutí ľudia ľudia takmer vždy na raňajky jedia ovsené vločky a to pravidelne a veľa. Medzi verejnosťou to nie je známe, ale známe je, že v ovsených vločkách je veľké množstvo fosforu, a takmer žiaden zásadotvorný vápnik. (Pozn.: Viac o tom píšem v mojej knihe s neuzavretým názvom: Stravou k paličke? Výživou k zdraviu, alebo Fosfor v strave)

Z uvedeného vyplýva, že zrejme existuje súvis medzi minerálnym zložením v strave a kŕčovými žilami. Dochádza k ich tvorbe na nohách tých ľudí, ktorý sú vo veľkej minerálnej nerovnováhe. Pri tehotných ženách, pokiaľ stravovanie je minerálne nevyvážené, sa z tela matky pre dieťa vyplavuje množstvo vápnika a vyplavuje sa im nielen z kostí, ale aj zo stien žíl, ktoré sú druhou najvýznamnou pohotovostnou zásobárňou vápnika v tele. Steny žíl sa vtedy veľmi zoslabia. Navyše v nich vznikajú podmienky pre vznik povrchových zápalov a steny žíl sa potom oslabia a ľahko tlakom krvi vydujú.

V prípade ovsených vločiek, vločky obsahujú minimum zásadotvorného vápnika, ale zato obsahujú obrovské množstvo kyselinotvorného fosforu. Fosfor sa na rozdiel od vápnika zo stravy vie rýchlo cez steny tenkého čreva dostať do krvi. Priveľká konzumácia ovsených vločiek na raňajky, kde v ich klíčkoch je rekordné množstvo fosforu, spôsobuje, že po vstrebaní cez stenu tenkého čreva sa rýchlo zníži pH krvi. Aby telo udržalo predpísané pH krvi na úrovni 7,345, telo rýchlo vyplavuje do krvi vápnik nie len z kostí, odtiaľ to trvá dlhšie, aj niekoľko hodín, ale aj zo stien žíl to ide takmer okamžite. Žily sú druhým najdôležitejším pohotovostným zdrojom vápnika . Krvné pH nesmie poklesnúť o viacej, ako o 0,1, ináč by sa začali zhlukovať červené krvinky a človek by mohol zomrieť. Preto telo siaha po rýchlodostupnom zásadotvornom vápniku a k tomu mu slúžia steny žíl a ciev.

V oboch hore prípadoch nastáva porušenie rovnováhy v obsahu fosforu a vápnika v krvi. Na tento krátky blog je to príliš rozsiahla téma. Ale viacej a systémovo o oboch dôležitých mineráloch vápniku Ca a fosforu P venujem v mojej knižke, táto kniha je možno prvá populárna kniha, ktorá sa venuje systematicky fosforu v strave. V knižke Stravou k paličke sa tomu venuje na 184 stranách. Knižku si môžete objednať v elektronickej forme, alebo v tlačenej forme. Odkaz na predajný portál nájdete hore v lište pod tlačidlom eBook zdarma I.. Link na možnosť jej zakúpenia je aj na konci jeho textu. Prípadne si nájdite inú literatúru o prvku fosfor v stravovaní, ak takú nájdete. O význame a dôsledkoch prvku fosfor v stravovaní literatúra skôr mlčí a prvku fosfor v stravovaní sa na počudovaniu nik špeciálne nevenuje. Je to takmer neznáma téma v stravovaní. Knižka Stravou k paličke? sa ale prvku fosfor venuje od začiatku, až do konca.

Je tu ešte jeden, pomerne nedávno zistený faktor:

3. – aminokyselina homocysteín. Je to mimoriadne agresívna a toxická aminokyselina z obsahom síry. Ak sa vo zvýšenom množstve vyskytuje v krvi, napáda vnútorné steny ciev, kde vzniká lokálny zápal, ktorý telo sabazáchovne následne rýchlo zakrýva, akoby pláta, zvnútra natiera cholesterovými plakmi, ktoré síce steny žíl spevnia, ale zato lokálne zúžia žilu pre prietok krvi. V tomto mieste sa potom mení rýchlosť prúdenia krvi a menia sa v tomto mieste aj tlakové pomery.

Homocysteín poškodzuje vnútornú výstelku ciev a práve to sú tie miesta s plakmi, kde vznikajú kŕčové žily.

Treťou zaujímavou možnosťou likvidácie kŕčových žíl je preto možnosť cielene v krvi eliminovať aminokyselinu homocysteín a to doplnkami výživy a korekciou stravovania. Príjmom potravín s dostatočným obsahom vitamínov skupiny B (B6, B9a B12) ktoré z homocysteínom reagujú a iba obyčajnou chemickou reakciou z jedovatej látky vyrobia neškodné aminokyseliny. Ale tieto potrebné vitamíny v strave a v krvi musíte v potrebnom množstve mať. Konkrétne aby prebehla

premena homocysteínu na neškodnú aminokyselinu cysteín potrebujete vitamín B6.

premena homocysteínu na neškodnú aminokyselinu mehtionín prebehne reakciou s vitamínom B12,

Všetky tri aminokyseliny, homocysteín, cysteín a methionín sú si veľmi podobné. Cysteín má vzorec C3H7NO2S , homocysteín C4H9NO2S a methionín má vzorec C5H11NO2S. Všetky obsahujú síru. Homocysteín je medziprodukt premeny cysteínu na methionín a naopak. K transformácii sa zdola nahor sa vyžaduje ako katalizátor vitamín B6 a zhora nadol vitamín B12.

Vitamíny môžeme prijímať vo forme výživových prípravkov, teda pomocou tabliet zakúpených v lekárni. Z uvedeného vyplýva, že raz, napríklad ráno príjmeme tabletku B6 a s istým odstupom rádovo dní môžeme zase užívať B12. Nikdy nie naraz, pretože by došlo ku obojsmerným reakciám a množstvo homocysteínu by zostávalo v krvi potom rovnaké množstvo. Preto vitamíny striedame, napríklad obdeň a tiež sa snažíme udržovať predpísanú výšku vitamínov v krvi.

Odporúča sa prijímať denne v priemere 2 mg vitamínu B6 a 2,5 μg vitamínu B12.

Samozrejme vitamíny skupiny B viete prijímať aj prírodným spôsobom – zložením stravy.

Mnohí ľudia odmietajú zmeniť svoj spôsob stravovania a radšej si dávajú kŕčové žily operatívne odstrániť. Treba ale upozorniť na to, že nie vždy sa to dokonale podarí a niekedy aj dlho po operácii sú operované nohy bolestivé. V každom prípade, najprv si dajte v krvi zmerať hodnotu homocysteínu, nemali by ste mať jeho výšku v krvi vyššiu ako 7 µmol/l. Podľa toho sa potom zariaďte. Pretože ak neodstránite príčinu (nezregulujete si príjem minerálov Ca a P podľa údajov., ktoré sa dočítate v knižke o stravovaní (Stravou k paličke?) a nedostatočne budete zásobovať telo vitamínmi B6 a B12, kŕčové žily sa budú vytvárať zrejme naďalej.

Na záver : Škodlivú aminokyselinu homocysteín znižuje aj vitamín B9, čo je vlastne kyselina listová. Z toho je tiež zrejmé, že ľudia s kŕčovými žilami asi menej prijímajú čerstvé zelené šaláty , žijú skôr na mäse a pšenici, prijímajú prebytok fosforu v stave a teda že kŕčové žily naozaj súvisia hlavne zo zloženia stravy a nesprávnym spôsobom stravovania.

Aby som bol úplný, dopočul som sa, že kŕčové žili vie odstrániť lekárska pijavica (hyrudoterapia), mám to potvrdené ale iba z jedného zdroja.

Na záver zosumarizujem odporúčania:

Obmedzte vo vyššom veku jedenie ovsených vločiek (ale aj celozrnného pečiva), zvýšte príjem vápnika, pite minerálky s vyšším obsahom vápnika a obmedzte príjem priemyselne vyrábaných potravín, nápojov a fastfoodových jedál s vysokým obsahom fosforu.

Ak sa chcete dozvedieť o fosfore a kyselinotvornom stravovaní viacej, objednajte si knižku Stravou k paličke.

Milý čitateľ, dočítali ste až na koniec. Budem sa tešiť, ak vaše pripomienky a skúsenosti s kŕčovými žilami a hlavne spôsobom ich odstraňovania mi napíšete na e mail:

zdravekolena1@gmail.com

Možno aj Vás bolia kolená. Myslíte si, že je to dedičné, že to ide s vekom Pomáham ľuďom porozumieť, prečo trpia neznesiteľnými bolesťami kolien, nepríjemnou bolesťou bedier, či drobných kĺbov. Dnes viem a chcem pomôcť všetkým ich pohybové ústrojenstvo vrátiť späť v čase. Vysvetľujem prečo, ako a čo zmeniť, aby ste sa aj vo vyššom veku cítili opäť pohybovo slobodní!Môj príbeh si prečítajte tu>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.