Kŕčové žily

Kŕčové žily sú nepríjemným problémom nôh, tak estetickým, ale aj fyzikálnym. Jedná sa o viditeľné poškodenie povrchových žíl nôh (nie teda tepien, ktoré do nôh krv privádzajú). Žily sú totiž tie, ktoré krv z nôh vracajú späť do srdca a to prácou, pumpovaním srdca, Srdce rozdielom krvného tlaku 120/80 vedia odkysličenú krv z nôh proti smeru gravitácie vytláčať (vracať) späť do srdca.

Lenže vždy medzi dvoma stiahnutiami srdca krv v žilách nôh sa na chvíľu takmer zastaví. Keby steny žíl boli hladké, tak by sa krv mohla pôsobením gravitácie vracať späť do nôh. A preto sa žily od tepien líšia dôležitou výbavou – sú vybavené veľmi dômyselným zariadením, žilovými chlopničkami . Chlopničky v žilách pôsobia ako spätné klapky – pri poklese tlaku a pri spätnom prúdení krvi sa (pri dobrom zdravotnom stave chlopničiek) klapky uzatvoria, kým sa srdce nezovrie a znovu nestúpne tlak a krv sa znovu dá do pohybu.

Chlopničky teda zastavujú neželaný spätný chod krvi, fungujú ako spätné klapky. Samozrejme, chlopničky nemusia byť a ani nie sú v tepnách, ktoré do nôh v smere gravitácie privádzajú. Tu by prúdeniu krvi iba zavadzali a kládli zbytočný odpor.

Žily sú kvôli potrebnému miestu pre chlopničky o niečo hrubšie, ako žily. Kŕčové žily vznikajú pri poškodení vnútorného povrchu žíl a teda aj týchto chlopničiek z najrôznejších dôvodov. Najčastejšie kvôli lokálnym zápalom vnútorného povrchu žíl. Steny žily sa pri zápale poškodia, pričom sa poškodia aj spätné chlopničky. Steny žíl sa na poškodených miestach, kde sú zápalom zoslabnuté, môžu na takýchto miestach, pri zvýšení tlaku krvi (horný tlak) roztiahnuť a získať tak iný tvar. Stať sa to môže aj vtedy, ak žily neúmyselne stlačíme, napríklad pri prehodení nohy cez nohu.

Muži majú ale asi 6x menší výskyt kŕčových žíl, ako ženy. Prečo?

Na internete nájdete mnoho rôznych informácii a teórii o príčinách vzniku kŕčových žíl. Ale o tom, že, kŕčové žily spôsobuje spôsob stravovania, až tak veľa informácii nenájdete. Často sa ženám vytvoria kŕčové žily pri tehotenstve, príčinu uvediem neskôr.

Zápaly žíl často spôsobuje iba spôsob stravovania , častejšie ako hypotetická dedičnosť, na ktorú sa hádže všetko. Ak hovoríme v tejto súvislosti o dedičnosti, treba si uvedomiť, že často sa v rodinách z matiek na dcéry dedí rodinný obľúbený jedálny rodinný lístok, teda dedičný nesprávny spôsob stravovania. Potom sa ale nemôžeme čudovať, že pri nezmennom stravovaní rodiny má rovnaké kŕčové žily prababička, babička, aj matka a nakoniec aj dcéra a nezvratne ich bude mať , ak zdedí domáci jedálny lístok aj vnučka. To ale nie je biologická dedičnosť, ale iba zdedený spôsob stravovania.

O tom, že kŕčové žily skutočne môže spôsobovať iba nevyváženosť stravovania, hovoria dve indície:

  1. Kŕčové žily sa zjavia ženám často počas, alebo krátko po tehotenstve. Treba si uvedomiť, že telo dieťaťa, si z tela matky vyberá hlavne v 7. až 9. mesiaci pre seba všetky dôležité minerály, teda aj vápnik a pokiaľ matka zanedbá a včas si nezvýši príjem významných minerálov, telo matky sa dostane do minerálnej nerovnováhy, má deficit vápnika (ktorý máme v našich zemepisných šírkach bežne), čo sa prejaví aj na žilách..
  2. indíciou je moja osobná skúsenosť z plavární. Pri prieskume, ako sa stravujú ľudia, ktorí viditeľne mali nohy postihnuté veľkými prejavmi kŕčových žíl, sa mi na 95% potvrdilo, že nimi postihnutí ľudia ludia takmer vždy na raňajky jedia ovsené vločky a to pravidelne a veľa. Medzi verejnosťou to nie je veľmi známe, ale v ovsených vločkách je veľké množstvo fosforu, a takmer nijaký zásadotvorný vápnik. (Pozn.: viacej sa o tom dozviete v knihe Stravou k paličke?

Z oboch indícii vyplýva, že zrejme existuje úzky súvis medzi minerálnym zložením v strave a kŕčovými žilami.

K tvorbe kŕčových žíl častejšie dochádza na nohách tých ľudí, ktorých telá sú v minerálnej nerovnováhe. Pri tehotných ženách, pokiaľ stravovanie je minerálne nevyvážené, sa z ich tiel pre dieťa vyberá množstvo atómov vápnika a vyplavuje sa im nielen z kostí, ale aj zo stien žíl, ktoré sú druhou najvýznamnou pohotovostnou zásobárňou vápnika v tele. Steny žíl sa vtedy samozrejme zoslabia, tiež v nich kvôli nižšiemu pH krvi vznikajú podmienky pre vznik povrchových zápalov a steny žíl sa potom oslabia – ľahko sa zvýšeným tlakom krvi vydujú, podobne ako keď fúkame balón – najprv to nejde, balón odoláva a až pri väčšom tlaku sa náhle vyduje.

V prípade ovsených vločiek, vločky obsahujú minimum zásadotvorného vápnika, ale zato obsahujú obrovské množstvo kyselinotvorného fosforu. Fosfor sa na rozdiel od vápnika zo stravy vie rýchlo cez steny tenkého čreva dostávať do krvi. Priveľká konzumácia ovsených vločiek na raňajky, kde v ich klíčkoch je rekordné množstvo fosforu, spôsobuje, že po vstrebaní kyselinotvorného fosforu cez stenu tenkého čreva sa rýchlo zníži pH krvi. Aby telo udržalo predpísané pH krvi na úrovni 7,345, telo rýchlo vyplavuje do krvi vápnik nie len z kostí (odtiaľ to z kostných buniek trvá dlhšie), ale aj zo stien žíl, kde sa vápnik dostane do krvi takmer okamžite. Žily sú druhým najdôležitejším pohotovostným zdrojom vápnika. Hodnota pH krvi od bežnej nesmie poklesnúť o viacej ako o 0,1, ináč by sa začali zhlukovať červené krvinky a človek by mohol zomrieť. Preto telo siaha po rýchlodostupnom zásadotvornom vápniku a k tomu mu slúžia najmä steny žíl a ciev.

V oboch prípadoch nastáva porušenie rovnováhy v obsahu fosforu a vápnika v krvi. Na tento krátky blog je to príliš rozsiahla téma. Ale viacej a systémovo o oboch dôležitých mineráloch vápniku Ca a fosforu P dozviete v spomenutej knižke Stravou k paličke? Je to možno prvá populárna kniha, ktorá sa venuje systematicky prvku fosforu v strave a jeho vplyvu na zdravie ľudí. V knižke sa fosforu a správnemu stravovaniu venuje na 184 stranách. Knižku si môžete objednať v elektronickej forme, alebo v tlačenej forme. Odkaz na predajný portál nájdete hore v lište pod tlačidlom eBook zdarma I. Link na možnosť jej zakúpenia je aj na konci jeho textu. Prípadne si nájdite inú literatúru o prvku fosfor v stravovaní. O význame a dôsledkoch prvku fosfor v stravovaní literatúra skôr mlčí a prvku fosfor v stravovaní sa na počudovaniu nik špeciálne nevenuje. Je to takmer neznáma téma v stravovaní.

Je tu ešte jedna, pomerne nedávno zistená zaujímavá chemikália:

3. – aminokyselina homocysteín. Je to mimoriadne agresívna a toxická aminokyselina s obsahom síry. Ak sa vo zvýšenom množstve vyskytuje v krvi, napáda vnútorné steny ciev, kde vzniká lokálny zápal, ktorý telo sabazáchovne následne rýchlo zakrýva, akoby pláta, zvnútra prekrýva cholesterovými plakmi, ktoré síce steny žíl spevnia, ale zato lokálne zúžia žilu pre prietok krvi. V tomto mieste sa potom mení rýchlosť prúdenia krvi a menia sa v tomto mieste aj tlakové pomery.

Homocysteín poškodzuje vnútornú výstelku ciev a práve miesta s plakmi, sú často miesta, kde vo zvýšenej miere vznikajú kŕčové žily.

Zaujímavou možnosťou likvidácie kŕčových žíl je preto možnosť cielene v krvi eliminovať aminokyselinu homocysteín a to korekciou stravovania. Aby prebehla- premena škodlivého homocysteínu na neškodnú aminokyselinu cysteín potrebujete predovšetkým vitamín B6.

Na elimináciu vzniku kŕčových žíl potrebujete uskutočniť príklon k jedlám a potravinám s dostatočným obsahom vitamínu B6, ale aj ostatných vitamínov skupiny B (B9a B12) ktoré tiež s homocysteínom reagujú – iba obyčajnou chemickou reakciou z jedovatej látky vyrobia neškodné aminokyseliny. Ale tieto potrebné vitamíny v strave a v krvi musíte v potrebnom množstve mať, ak nechcete meniť svoj zabehaný spôsob stravovania, tak aspoň v lekárni kupovanými doplnkami výživy .

premena homocysteínu na neškodnú aminokyselinu mehtionín prebehne reakciou s vitamínom B12,

Všetky tri aminokyseliny, cysteín – homocysteín – methionín sú si veľmi podobné. Cysteín má vzorec C3H7NO2S , homocysteín C4H9NO2S a methionín má vzorec C5H11NO2S. Všetky teda obsahujú síru. Homocysteín je medziprodukt premeny cysteínu na methionín a naopak. K reakcii zdola nahor sa vyžaduje ako katalizátor vitamín B6 a zhora nadol vitamín B12.

Vitamíny môžeme prijímať vo forme výživových prípravkov, pomocou tabliet zakúpených v lekárni. Z uvedeného vyplýva, že raz, napríklad ráno príjmeme tabletku B6 a s istým odstupom rádovo dní môžeme zase užívať B12. Nikdy nie naraz, pretože by došlo ku obojsmerným reakciám a množstvo homocysteínu by zostávalo v krvi vlastne nezmenené, rovnaké množstvo. Preto vitamíny striedame, napríklad obdeň a tiež sa snažíme udržovať predpísanú výšku hladiny vitamínov v krvi.

Dávkovanie:

Odporúča sa prijímať denne (obdeň) v priemere 2 mg vitamínu B6 a 2,5 μg vitamínu B12.

Samozrejme vitamíny skupiny B viete prijímať aj prírodným spôsobom – zložením stravy. O strave, kde sa prirodzene vyskytujú tieto vitamíny, budem písať v niektorom z pokračovaní tohoto blogu.

Mnohí ľudia odmietajú zmeniť svoj spôsob stravovania a radšej si dávajú kŕčové žily operatívne odstrániť. Treba ale upozorniť na to, že nie vždy sa to dokonale podarí a niekedy sú po operácii operované nohy dlhšie bolestivé. V každom prípade, pred rozhodovaním o operácii si ešte dajte v krvi zmerať hodnotu homocysteínu, nemali by ste mať jeho výšku v krvi vyššiu ako 7 µmol/l. Podľa toho sa potom zariaďte. Pretože ak neodstránite príčinu (nezregulujete si príjem minerálov Ca a P podľa údajov., ktoré sa dočítate v knižke o stravovaní (Stravou k paličke?) a nedostatočne budete zásobovať telo vitamínmi B6 a B12, kŕčové žily sa vám budú vytvárať zrejme aj naďalej.

2. pokračovanie – lepšie zloženie stravy

Prevencia kŕčových žíl je zníženie príjmu potravín s vysokým obsahom fosforu a malým obsahom vápnika. Ktoré to sú, sa podrobne dozviete z knižky Stravou k paličke? Tu sa dozviete, ako správne si vyberať potraviny, aby sa riziko vzniku kŕčových žíl eleminovalo. Príďte na prednášku o tejto téme, ak máte záujem o termíny a miesto konania, napíšte, požiadajte o dátumy…

Z mnohých odporúčaní popísaných v knihe, aspoň tieto doporučenia: obmedzte (vo vyššom veku) jedenie ovsených vločiek a celozrnného pečiva, zvýšte príjem vápnika, pite minerálky s vyšším obsahom vápnika a obmedzte príjem priemyselne vyrábaných potravín, nápojov a fastfoodových jedál s niektorými emulgátormi (známe E-čka).

Škodlivú aminokyselinu homocysteín znižujte vitamínom B9, čo je vlastne kyselina listová. Z toho je tiež zrejmé, že ľudia s kŕčovými žilami by mali zvýšiť konzumáciu čerstvých zelených šalátov.

Aby som bol úplný, dopočul som sa, že kŕčové žili vie odstrániť aj lekárska pijavica (hyrudoterapia), mám to potvrdené ale iba z jedného zdroja.

Ak sa chcete dozvedieť o fosfore a kyselinotvornom stravovaní viacej, spravíte dobre, ak si prečítate knižku Stravou k paličke?

Ak pokladáte túto www stránku za užitočnú, a pomohla Vám radou, na jej prevádzku môže prispieť malým finančným darom aspoň 50 centov zaslaním na účet:

Tatra banka SK 03 1100 0000 0029 1291 7822

Vďaka za podporu!

Milý čitateľ, dočítali ste až na koniec. Budem sa tešiť, ak vaše pripomienky a skúsenosti s kŕčovými žilami a hlavne spôsobom ich odstraňovania napíšete na e mail: zdravekolena1@poliak-milankogmail-com

Možno aj Vás bolia kolená. Myslíte si, že je to dedičné, že to ide s vekom Pomáham ľuďom porozumieť, prečo trpia neznesiteľnými bolesťami kolien, nepríjemnou bolesťou bedier, či drobných kĺbov. Dnes viem a chcem pomôcť všetkým ich pohybové ústrojenstvo vrátiť späť v čase. Vysvetľujem prečo, ako a čo zmeniť, aby ste sa aj vo vyššom veku cítili opäť pohybovo slobodní!Môj príbeh si prečítajte tu>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.